Stortinget har nytt godt av at trikken har gått i alternative traséer i ca. 15 måneder. Med trikken tilbake krymper anleggsområdet på Wessels plass, og deles i to. Foto: Stortinget.

Stortinget har nytt godt av at trikken har gått i alternative traséer i ca. 15 måneder. Med trikken tilbake krymper anleggsområdet på Wessels plass, og deles i to. Foto: Stortinget.

Prinsens gate levert tilbake til byen

Etter to års anleggsperiode er en av byens hovedgater med toveis trikketrasé tilbakeført til beboere og næringsliv.

Det er 93 år siden trikker møtte hverandre i toveistrasé i Prinsens gate. Nå blir det opp til fastboende og næringsdrivende å gjenskape et yrende folkeliv i kvadraturen, etter to år som anleggsområde. Foto: Stortinget.

Størstedelen av utbedringene  i Prinsens gate har skjedd under bakken, men det er også gjennomført en betydelig ansiktsløftning. Prosjektet, som har pågått siden 2015, er godt koordinert med Stortingets byggeprosjekt.

– For å bidra til en enklere og sikrere drift av Stortingets byggeprosjekt på Wessels plass så vi fordelen av å flytte trikken. Stortinget valgte derfor å dele på etablerings- og driftskostnadene på den midlertidige trikketraséen i Rosenkrantz’ gate, sier Stortingets prosjektsjef Rune Almenning.

I vel 15 måneder har trikken vært borte fra Wessels plass og Prinsens gate, med midlertidige traséer i Rådhusgata og Rosenkrantz’ gate.

Toveis trikkekjøring

Det er 93 år siden forrige gang det gikk toveis trikk i Prinsens gate. Det var derfor et historisk sus over åpningen av toveis trikk i Prinsens gate og Wessels plass mandag 27. februar.  Frem til november 2015 gikk inngående trikk i Stortingsgata, inn Nedre Vollgate og videre ned Tollbugata. Utgående trikk gikk opp Prinsens gate, over Wessels plass og Stortingsgata.

Godt samarbeid

Under den offisielle gjenåpningen av Prinsens gate ble en ærverdig gammel trikk benyttet under snorklippingen. Foto: Stortinget.

Almenning berømmer samarbeidet med Oslo kommune ved Bymiljøetaten.

– I perioder har vi avholdt møter flere ganger i uka. Uten et tett samarbeid kunne utfordringene blitt langt større. Jeg opplever at begge prosjektene har flinke folk med målsetting om å finne gode og smidige løsninger. Prosjektene har hatt mange avhengigheter til hverandre som kunne skapt betydelige utfordringer om vi ikke hadde samarbeidet godt, sier han.

Stortingets byggeprosjekt fortsetter

Stortingets byggeprosjekt er nå i gjenoppbyggingsfasen. Betongarbeidene i Prinsens gate og og arbeidet med post- og varemottaket pågår for fullt og holder seg innenfor tidsplanen.

– Det gjenstår fremdeles utfordrende arbeider i prosjektet, men jeg mener at vi har gjennomført de mest kompliserte delene av prosjektet, avslutter Rune Almenning.


Sist oppdatert: 28.02.2017 10:19