Spørsmål til regjeringene i Danmark, Finland og Sverige

Irene Johansen spør om konsekvenser for utenlands-ferger ved anvendelse av det Norske internasjonale skipsregister (NIS).

Irene Johansen. Foto: Stortinget.
Irene Johansen. Foto: Stortinget.

Stortingsrepresentant og medlem av delegasjonen til Nordisk råd, Irene Johansen, har 22. mars stilt følgende skriftlige spørsmål til Regjeringene i Danmark, Finland og Sverige:

«Den norske regjering har fremmet et forslag om å endre fartsområdebegrensningene for det Norske internasjonale skipsregister (NIS), slik at registeret også kan benyttes av utenlands ferger som går mellom norske havner og havner mer enn 175 nautiske mil fra sist anløpte norske havn.

Dette gjelder blant annet DFDS rute Oslo-København. Ferger registrert i NIS åpner for bruk av mannskap på internasjonale vilkår, i motsetning til dagens situasjon på de skandinaviske fergeruter.

Hvilke konsekvenser kan det norske forslaget få for nordiske arbeidstakere, og har ministrene diskutert dette med den norske statsråden?»


Sist oppdatert: 22.03.2017 17:44