Kira Wager med sitt maleri av Kong Olav V s edsavleggelse i Stortinget i 1958. Foto: Stortinget.

Kira Wager med sitt maleri av Kong Olav V s edsavleggelse i Stortinget i 1958. Foto: Stortinget.

Stortingets gave til kongeparet

Stortingets gave til Kongen og Dronningen på deres 80-årsdager er et maleri av kunstneren Kira Wager. Motivet er kong Olav Vs edsavleggelse i Stortinget i 1958.

– På vegne av Stortinget vil jeg overbringe mine varmeste gratulasjoner til Deres Majesteter Kongen og Dronningen. Det er en stor glede for meg å få overrekke Stortingets gave i den anledning, sier stortingspresident Olemic Thommessen.

Se bilde av maleriet nederst i artikkelen.

Symboltung begivenhet

Maleriet viser Kong Olav V s edsavleggelse i Stortinget i 1958. Ettersom Stortinget ikke var samlet høsten 1957, ble eden først nedlagt skriftlig i statsrådet, og deretter gjentatt høytidelig ved Stortingets åpning den 20. januar 1958. Stortingssalen var under ombygging i det aktuelle tidsrommet, og seremonien ble derfor holdt i lagtingssalen.

– Maleriet fanger et svært spesielt øyeblikk i vårt lands historie. Kongearven føres her videre, og jeg synes maleriet på en svært god måte illustrerer det symboltunge ved begivenheten, sier Thommessen. 

Inviterte til konkurranse

Kunstneren bak maleriet er Kira Wager. Hun fikk kontrakt om oppgaven etter å ha vunnet en lukket konkurranse med fem andre kunstnere.

Konkurransejuryen basert sin tilrådning blant annet på kvaliteter som Wagers kunstneriske metode, portrettlikheten, og at maleriet passer godt inn i den øvrige samlingen. Det at maleriet gir tydelige referanser til 1958 i vår tids formspråk var også med på å overbevise juryen.

En komplett samling

Konkurransen omfattet også et parallellverk til gaven. Dette maleriet skal utstilles i Stortinget sammen med Harald Dals maleri av kong Haakons edsavleggelse i 1905 og Anne Vistvens maleri av kong Haralds edsavleggelse i 1991.

 Med Kira Wagers maleri av kong Olavs edsavleggelse i 1958 er serien av edsavleggelsesmalerier komplett. Jeg er glad for at det nå eksisterer i alt tre malerier hvor alle har edsavleggelser i Stortinget som motiv. Sammen danner de en fin linje i vårt lands historie, sier Thommessen.

Dette vil bli markert gjennom en enkel avdukingsseremoni i Stortinget til høsten.

Kira Wagers maleri av Kong Olav V s edsavleggelse i Stortinget i 1958. Foto: Stortinget.

Kira Wagers maleri av Kong Olav V s edsavleggelse i Stortinget i 1958. Foto: Stortinget.


Sist oppdatert: 09.05.2017 14:01