Felles kamp mot superbakteriene

– Antibiotika som våpen mot sykdommer kan ikke lenger bli tatt for gitt, sier lederen av Nordisk råds velferdsutvalg, Bente Stein Mathisen. Hun innledet på et seminar i Europaparlamentet 25. april, hvor felles tiltak for å stoppe utviklingen ble diskutert.

Bente Stein Mathisen. Foto: Stortinget.
Bente Stein Mathisen. Foto: Stortinget.

I dag blir antibiotika brukt og tatt for gitt som et effektivt virkemiddel i både medisin til mennesker og i matvareproduksjon. Overforbruk av antibiotika har skapt antibiotikaresistens (AMR) og superbakterier, som tradisjonell antibiotika ikke virker på.

Det har ikke vært utviklet ny antibiotika i nyere tid, og det kan ta svært lang tid før ny antibiotika kommer på markedet.

700 000 døde på årsbasis, tallet kan være tidoblet i 2050

Ifølge en rapport til den britiske regjeringen fra 2016 dør det på globalt basis 700 000 mennesker på grunn av AMR. Det kan stige til 10 millioner døde på årsbasis i 2050 hvis utviklingen fortsetter. Det er mer enn det i dag dør på årsbasis av kreft. Ut over tapet av menneskeliv, er vurderingen at det i 2050 også kan være en økonomisk omkostning ved AMR på 100 trillioner USD.

Nordisk og globalt samarbeid er avgjørende

Nordisk råds utvalg for velferd i Norden har laget en hvitbok med forslag til konkrete tiltak for å bekjempe denne utviklingen, og tok initiativ til seminaret «Solution to antimicrobial resistance» i Europaparlamentet 25. april 2018.

– Uten et bredt spekter av tiltak på alle nivåer kan den hensynsløse bruken av antibiotika og mangel på nye stoffer ha svært alvorlige konsekvenser i de kommende årtier. AMR er en global utfordring som bør møtes på alle nivåer: regionalt, nasjonalt og lokalt. Vi politikere må bidra til å fjerne barrierer som hindrer ytterligere fremskritt, enten de er juridiske, økonomiske eller organisatoriske. Bredere koordinert europeisk innsats og bedre lovgivning vil hjelpe oss med å gjøre ytterligere fremskritt, sa Bente Stein Mathisen i sitt åpningsinnlegg

På seminaret deltok nøkkelpersoner fra forskning, industri og politikk som i fellesskap var med for å belyse problemene vi står overfor, og for drøfte hvordan man i fellesskap kan bidra til å stoppe den skremmende utviklingen.

Foruten Bente Stein Mathisen, var følgende innledere: Dag Berild, professor ved Oslo Universitetssykehus, Åsa Melhus, professor ved Uppsala Universitet, Karl Pedersen, professor ved Dansk Teknisk Universitet, Allan Skårup Kristensen og Mikkel Møller Rasmussen fra Dansk legemiddelindustriforening (DLI) og Frederick Federley, medlem av Europarlamentet, Sverige. Riksdagsmedlem fra Finland, Susanna Koski, var moderator. Koski representerte også Nordisk råds utvalg for et holdbart Norden.

Stortingets delegasjon til Nordisk råd.


Sist oppdatert: 26.04.2018 11:47