Den norske delegasjonen på taket av riksdagsbygningen i Berlin, hvor hovedsesjonen ble holdt: Torill Eidsheim, Åsmund Aukrust, Kari Henriksen, Siv Mossleth, Abid Q. Raja og Bård Hoksrud. Foto: Stortinget

Den norske delegasjonen på taket av riksdagsbygningen i Berlin, hvor hovedsesjonen ble holdt: Torill Eidsheim, Åsmund Aukrust, Kari Henriksen, Siv Mossleth, Abid Q. Raja og Bård Hoksrud. Foto: Stortinget

Kari Henriksen (Ap) valgt til visepresident i OSSEs parlamentarikerforsamling

OSSEs parlamentarikerforsamling, OSSE PA, møttes for sin årlige hovedsesjon i Berlin 7.11. juli.  

Nærmere 300 parlamentarikere fra de 56 medlemslandene i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) deltok. 

På sesjonen siste dag ble delegasjonsmedlem Kari Henriksen (Ap) valgt til vise-president for OSSE PA. Hun får dermed plass i ledelsen av parlamentarikerforsamlingen, og skal sammen med de andre åtte vise-presidentene og presidenten arbeide for at parlamentarikerforsamlingen forsvarer OSSEs kjerneverdier og forpliktelsene i Helsingforserklæringen.

Parlamentenes rolle i å oppfylle OSSE-forpliktelsene

OSSEs kjerneverdier er menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsippene, i tillegg til forpliktelser som respekten for staters suverenitet og ukrenkelige grenser, og fredelig konfliktløsning. Parlamentarikerne møttes i år for å diskutere under hovedtemaet «Parlamentenes rolle i å oppfylle OSSE-forpliktelsene». Blant spørsmålene som ble debattert var Ukraina-krisen, økende populisme i Europa, frosne konflikter, miljøkonsekvensene av konflikt, menneskehandel og tillitsbygging i OSSE-området. I tillegg diskuterte man menneskerettighetsbrudd i medlemslandene og globale spørsmål som internasjonal terrorisme, klimaendringer, likestilling og migrasjon, så vel som økonomisk og demografisk utvikling i OSSE-landene.

Berlinerklæringen

OSSEs parlamentarikerforsamling er inndelt i tre komiteer: politikk og sikkerhet; økonomi og miljø; og demokrati og menneskerettigheter. Hver komité utarbeider en egen rapport, som sys sammen til den endelige slutterklæringen. Den vedtatte Berlinerklæringen blir overlevert til OSSE-landenes regjeringer under neste ministermøte, med oppfordring om å oppfylle OSSE-forpliktelsene.

En arbeidsgruppe om terrorisme kom med anbefalinger til OSSE-landene i Berlin. Gruppen tok utgangspunkt i at terrorisme, voldelig ekstremisme og radikalisering som kan lede til terrorisme bare kan bekjempes gjennom økt, vedvarende og omfattende internasjonalt samarbeid. OSSE er verdens største, mest inkluderende og omfattende regionale sikkerhetsorganisasjon, og er derfor en svært god plattform for å utveksle erfaringer i å forebygge og bekjempe terrorisme.

Delegasjonen holdt innlegg både om ekstremisme og radikalisering, og om viktigheten av frie media med kvalitetsjournalistikk. I tillegg bidro delegasjonen sterkt i debatten om hvordan parlamentarikerforsamlingen kan bidra til at OSSE-forpliktelsene kan oppfylles, og understreket behovet for en åpen dialog, til tross for uenigheter og ulike syn.

Parlamentarikerforsamlingens president, George Tsereteli (Georgia), oppfordret parlamentarikerne til dialog og tillitsbygging i en tid med store sikkerhetsutfordringer. OSSEs generalsekretær, Thomas Greminger, påpekte at den finansielle situasjonen for organisasjonen er anstrengt og at det er vanskelig å få konsensus om budsjetter som fullt ut kan dekke alle OSSEs aktiviteter, feltoperasjoner og landkontor. Parlamentarikerforsamlingen er derfor viktig for å legge trykk på regjeringssiden, slik at OSSE-landene kan leve opp til forpliktelsene i Helsingforserklæringen.

– Det er viktig at den norske delegasjonen deltar aktivt på disse møtene, og diskuterer felles utfordringer i OSSE-regionen. Parlamentarikere er ofte langt fra enige, men det er viktig at vi møtes og kan diskutere det vi er uenige om og bidra til en bedre dialog mellom landene i OSSE-regionen, sier Siv Mossleth (Sp), leder av Stortingets delegasjon.

Se også Berlinerklæringen  og OSSEs parlamentarikerforsamlings nettside


Sist oppdatert: 12.07.2018 10:36