Plenumssesjonen i Polens nasjonalforsamling Sejm mandag 28. mai. Foto: Stortinget.

Plenumssesjonen i Polens nasjonalforsamling Sejm mandag 28. mai. Foto: Stortinget.

NATO PAs vårsesjon

Stortinget deltok på vårsesjonen til NATOs parlamentarikerforsamling i Warszawa 25.–28. mai.

Vårsesjonen bar preg av at det er kort tid til NATO-toppmøtet i Brussel i juli. Under toppmøtet vil forbedring av NATOs defensive tiltak i øst, stabilitet i NATOs nærområder, samarbeid mellom NATO og EU, modernisering av alliansens kommandostruktur og økonomisk byrdefordeling mellom Europa og USA være de viktigste temaene. Alle dette ble på ulike måter berørt under vårsesjonen i Warszawa.

Fra Stortingets delegasjon til NATO PA deltok delegasjonsleder Christian Tybring-Gjedde (Frp) og medlemmene Trond Helleland (H) og Hårek Elvenes (H). Foto: Stortinget.
Fra Stortingets delegasjon til NATO PA deltok delegasjonsleder Christian Tybring-Gjedde (Frp) og medlemmene Trond Helleland (H) og Hårek Elvenes (H). Foto: Stortinget.

– Sesjonen gav en god oppdatering om situasjonen i alliansen i forkant av toppmøtet. Ambisjonen om at NATOs medlemsland skal bruke 2% av sine brutto nasjonalprodukt på forsvar innen 2024 ble understreket og utdypet. Det er fint å se at det går fremover for de fleste land i så måte, sier delegasjonsleder Christian Tybring-Gjedde.

Felles verdigrunnlag

Under vårsesjonen ble det som vanlig fremlagt en rekke utkast til rapporter som skal drøftes videre i forsamlingen frem til de skal vedtas på høstsesjonen i Halifax i november.

– Selv om det er uenighet på enkelte områder, mener jeg det ble bekreftet at NATO-landene har et felles verdigrunnlag. I en tid der samhørigheten i alliansen tidvis trekkes i tvil, var dette positivt å oppleve, sier Tybring-Gjedde.

Vårsesjonen ble avholdt i Polens nasjonalforsamling, Sejm. I år er det 100 år siden Polen erklærte sin selvstendighet. Polens president, statsminister, utenriksminister og forsvarsminister holdt alle innlegg under vårsesjonen. Alle understreket landets allianseforpliktelser og Polens hovedfokus på sikkerhet på NATOs østlige flanke.

Stoltenberg deltok

Under plenumssesjonen mandag 28. mai deltok også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Stoltenberg holdt et engasjert innlegg før han svarte på spørsmål fra forsamlingen.

– Det er jo parlamentene i de forskjellige landene som legger premissene for regjeringenes forsvarspolitikk, og til syvende og sist vedtar landenes forsvarsbudsjetter Stoltenberg var tydelig på at byrdefordelingen må bli jevnere, både når det gjelder å ta ansvar for å øke forsvarsbudsjettene til et forsvarlig nivå og å øke styrkebidragene til internasjonale operasjoner, sier Hårek Elvenes.

Trond Helleland mener at NATO PA fyller en viktig funksjon for NATO-landene.

– Sesjonene i NATO PA gir en god mulighet til å holde seg orientert om utviklingstrekkene i de ulike allianselandene. Stoltenbergs budskap ble tatt godt imot på tvers av alliansen, sier Helleland.


Sist oppdatert: 30.05.2018 15:08