Norden – en digital foregangsregion

Digitaliseringens muligheter til å styrke de nordiske demokratier og velferdstjenester sto på dagsordenen da Nordisk råd møttes i Stockholm 23.–24. januar. 

Michael Tetzschner på talerstolen i Stockholm. Foto: Kjersti T. Omejer, Høyre.
Michael Tetzschner på talerstolen i Stockholm. Foto: Kjersti T. Omejer, Høyre.

– Digitalisering er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for å nå andre mål, sier Michael Tetzschner (H), president i Nordisk råd i 2018.

Han la frem de norske prioriteringene for formannskapsåret, hvor digitalisering er en naturlig og integrert del av de fire satsningsområdene:

  • utdanning og inkludering
  • miljø og sikkerhet til havs
  • helse og pasientsikkerhet
  • sikkerhet og forsvar


Les hele det norske presidentskapsprogrammet.

I Stockholm deltok Tetzschner i et panel sammen med eksperter på digitalisering fra næringsliv og akademia.

– Politisk lederskap om digitalisering handler ikke utelukkende om å drive digitaliseringen fremover, men om å spørre hvor og hvordan den digitale utviklingen kan bidra til å utvikle våre samfunn og liv på en positiv måte, sier Tetzschner.

Samarbeid innen e-helse og e-identifikasjon

Foruten fellesmøtet om digitalisering ble det avholdt møter i Rådets presidium, kontrollkomité og de fire fagutvalgene for velferd, bærekraft, vekst og utvikling, og kunnskap og kultur.

– Under det norske presidentskapet vil vi sette fokus på nordisk samarbeid innen velferdsteknologi og e-helse. Velferdsteknologi, e-helse og nye innovative løsninger er med på å gi nødvendig fornyelse og forbedre ressursbruken i velferdstilbudene, sier Bente Stein Mathisen (H), som leder velferdsutvalget i Nordisk råd.

Mathisen redegjorde også for Rådets anbefaling om å innføre en felles e-identifikasjon i Norden, en såkalt e-identitet. Det vil gjøre det enklere for den nordiske befolkningen å bo og arbeide på tvers av grensene.

Totalt 17 stortingsrepresentanter deltok på møtene i Stockholm.

Les mer om møtet i Stockholm.

Stortingets delegasjon til Nordisk råd.


Sist oppdatert: 25.01.2018 14:59