Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Hopp til innholdet
Til forsiden

Ny europeisk menneskerettskommissær

Dunja Mijatovic fra Bosnia og Hercegovina er valgt til Europarådets nye europeiske menneskerettskommissær.

Dunja Mijatovic. Foto: OSSE.

Dunja Mijatovic. Foto: OSSE.

Mijatovic blir med dette første kvinnen i vervet som europeisk menneskerettskommissær. Det var tre kandidater til vervet, og det måtte to valgrunder til før ble klart hvem som skulle inneha dette viktige vervet de neste seks årene.

Dunja Mijatovic kommer fra stillingen som OSSEs representant for pressefrihet, der hun hadde ansvar for tilsyn og rådgivning overfor medlemsstatene om ytringsfrihet, pressefrihet og journalisters rettigheter.

– Mijatovic var en solid kandidat med mye erfaring fra menneskerettighetsfeltet. Hun var godt støttet av medlemmer i den norske delegasjonen, og jeg er trygg på at hun vil fylle rollen som MR-kommissær med den tyngde og integritet som de aktuelle utfordringene krever, sier Ingjerd Schou, leder for Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE).

Schou legger til at MR-kommissærens funksjon er en sentral og viktig del av det europeiske menneskerettssystemet. I en tid da dette er under stadig økende press i Europa, blir den nye kommissærens rolle viktigere enn noensinne. Hennes rolle vil blant annet bli å observere gjennomføringen av menneskerettene i Europarådets 47 medlemsland, tilby bistand og rådgiving, og ikke minst påpeke brudd på menneskerettighetene. God dialog med myndighetene i Europarådets medlemsland er av betydning, og særlig viktig i de land som stiller dårligst i forhold til gjennomføring av og respekt for menneskerettighetene.

Ny PACE-president

Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) valgte i uke 4 også ny president. Italienske Michele Nicoletti ble valgt uten motkandidat, og er i første omgang valgt for ett år, men kan gjenvelges én gang.

Nicoletti, som er leder for sosialistgruppen i PACE (samler sosialistiske, sosialdemokratiske og grønne partier), tiltrer jobben som PACE-president i en svært krevende tid for PACE og Europarådet som sådan. Forholdet til Russland, store budsjettutfordringer, og fortsatt håndtering av korrupsjonsanklager mot parlamentarikerforsamlingen er noe av det han må håndtere. Nicoletti overtok etter Stella Kyrikides, som har sittet som interimpresident de siste tre månedene, og mottok mye ros for sin innsats i en vanskelig periode for PACE.

– Jeg er godt fornøyd med valget av ny president, sier delegasjonsleder Ingjerd Schou.

– Nicoletti har vært medlem av PACE siden 2013, og har utmerket seg som en representant med et sterkt engasjement for Europarådet og PACE. Dette trenger vi nå. Etter lengre tid med uro, er det viktig at den nye presidenten klarer å legge til rette for ro i forsamlingen, og bygge opp igjen nødvendig tillit og respekt for det arbeidet som utføres, avslutter Schou.

Europarådet og parlamentarikerforsamlingen

Europarådet ble opprettet i 1949 og har i dag 47 medlemsland. Europarådet har som hovedformål å arbeide for styrking av menneskerettighetene, demokrati og rettsstaten i medlemslandene.

Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) består av representanter for medlemslandenes nasjonalforsamlinger, totalt 324 medlemmer (og 324 varamedlemmer). Til sammen representerer de 800 millioner europeere. Forsamlingen har en rådgivende funksjon og spiller en betydelig rolle i Europarådet. Den vedtar resolusjoner og anbefalinger til medlemslandenes parlamenter og regjeringer på en rekke områder, og overvåker de nye medlemslandenes overholdelse av sine medlemskapsforpliktelser.

Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) deltar med følgende medlemmer: Delegasjonsleder Ingjerd Schou (H), nestleder Lise Christoffersen (A), Morten Wold (FrP), Emilie Enger Mehl (Sp), Jette Christensen (A), Petter Eide (SV), Mudassar Kapur (H) og Vetle Wang Soleim (H).

Sist oppdatert: 25.01.2018 12:25
: