Pressemelding: Stortinget stevner Multiconsult for kontraktsbrudd

Stortinget stevner prosjekterings- og rådgivingsselskapet Multiconsult for Oslo tingrett, og krever en erstatning på inntil 125 millioner kroner. 

Arbeid i Prinsens gate 26. Foto: Stortinget.
Arbeid i Prinsens gate 26. Foto: Stortinget.

Årsaken er at Stortinget mener omfattende mislighold fra Multiconsults side har påført Stortingets byggeprosjekt ekstrakostnader.

Stevningen ble oversendt Oslo tingrett fredag 8. desember.

Stortingspresident Olemic Thommessen beklager at presidentskapet ikke ser noen annen mulighet til å sikre Stortingets rettigheter i henhold til kontrakten.

– Dette har vært en lang og vanskelig prosess, men presidentskapet har funnet det nødvendig å gå til det skrittet å ta ut stevning, sier stortingspresident Olemic Thommessen.

Stortinget startet planleggingen av byggeprosjektet, som nå pågår, i 2011. Det omfatter totalombygging av Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak under Wessels plass og innkjøringstunnel til varemottaket og garasjen.

I forbindelse med planleggingen av prosjektet knyttet Stortinget til seg Multiconsult etter en anbudskonkurranse. Multiconsult har hatt ansvar for rådgivning og prosjektering fra forprosjektfasen og gjennom byggeperioden.

De omfattende feil og mangler i entreprisegrunnlaget, og manglende kvalitet og leveranseevne gjennom prosjektet, danner grunnlag for å kreve erstatning. Stortinget krever erstattet de ekstrakostnader som mangler og forsinkelser har påført prosjektet, og tilbakebetalt vederlag for arbeid fra Multiconsult som skyldes retting av egne feil.

Siden byggeprosjektet fortsatt pågår, er kravet på inntil 125 millioner kroner et foreløpig krav som kan bli økt i løpet av rettsprosessen.

Fakta om byggeprosjektet

Byggeprosjektet skal sørge for at Stortingets bygningsmasse får bedre sikring, og at Stortinget oppfyller anbefalinger fra blant andre PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Prinsens gate 26 hadde behov for total rehabilitering. Det hadde store setningsskader, sto på alunskifer og hadde gamle tekniske anlegg, som ikke oppfyller dagens krav.

Stortinget har fulgt Riksantikvarens råd om å beholde den gamle fasaden ut mot Wessels plass.

Byggeprosjektet har god fremdrift. Trikken begynte å gå over Wessels plass som planlagt i februar 2017. Råbygget til Prinsens gate 26 vil stå ferdig som planlagt over nyttår 2018, mens de innvendige arbeidene vil være ferdig høsten 2018. Da vil også innkjøringstunnelen og post- og varemottaket stå ferdig.

Mer informasjon om prosjektet

Kontakt

Stortingets pressevakt, tlf. 920 10 681


Sist oppdatert: 08.12.2017 11:08