Stortingets delegasjon til OSSE PAs vintermøte bestod av Mari Holm Lønseth, Torill Eidsheim, Siv Mossleth, Nicholas Wilkinson, Bård Hoksrud og Kari Henriksen (ikke til stede da bildet ble tatt). Foto: Stortinget.

Stortingets delegasjon til OSSE PAs vintermøte bestod av Mari Holm Lønseth, Torill Eidsheim, Siv Mossleth, Nicholas Wilkinson, Bård Hoksrud og Kari Henriksen (ikke til stede da bildet ble tatt). Foto: Stortinget.

Tid for dialog og ønske om tøvær

«Fake news», klimaendringer, rustningskontroll, migrasjon og internasjonal terrorisme sto på dagsordenen for vintermøtet til OSSEs parlamentarikerforsamling 22.–23. februar. 

Norge stilte med seks deltakere da om lag 240 parlamentsmedlemmer fra 53 land møttes i Wien 22.–23. februar til OSSEs parlamentariske 17. vintermøte. Et hovedtema ble behovet for bedre dialog og tillitsbygging i en tid preget av økt internasjonal spenning.

– Det er viktig for norske parlamentarikere å delta. Vi ser behovet for å bedre dialogen mellom landene i OSSE-regionen i disse tider med økte internasjonale spenninger, sier Siv Mossleth (Sp), leder av Stortingets delegasjon.

Delegasjonsleder Siv Mossleth (Sp). Foto: Stortinget.

Avspenning, tillitsbygging og styrket dialog

Parlamentarikerforsamlingens president, Georg Tsereteli (Georgia), oppfordret til å fokusere mindre på avskrekking, og mer på avspenning, tillitsbygging og styrket dialog i en tid med store sikkerhetsutfordringer. OSSEs parlamentarikerforsamling er inndelt i tre komiteer: Politikk og sikkerhet, økonomi og miljø, og demokrati og menneskerettigheter.

«Fake news» ble diskutert i komitéen for demokrati, menneskerettigheter og humanitære spørsmål. Det ble stilt spørsmål om hva som er falske nyheter og hva som bare er dårlig journalistikk. Og hvordan reagere på falske nyheter uten å gå på akkord med ytringsfriheten?

– Utdanning og utvikling av unge menneskers kritiske tenkning er viktig for å avsløre falske nyheter. Det er også viktig å ha en uavhengig og troverdig presse, sier Siv Mossleth, som møtte i komitéen sammen med Kari Henriksen (A).

I komitéen for politiske spørsmål og sikkerhet møtte Bård Hoksrud (FrP) og Nicholas Wilkinson (SV).

– Situasjonen på Krim og i Øst-Ukraina er alvorlig. Den tok store deler av debatten og det er frykt for mer konflikt framover, sier Hoksrud.

– Flere europeiske land tok til orde for nedrustning og forbud mot atomvåpen, men Russland og USA sier nei, oppsummerer Wilkinson.

I komitéen for økonomiske spørsmål, vitenskap, teknologi og miljø møtte Torill Eidsheim (H) og Mari Holm Lønseth (H). Diskusjonen her dreide seg i hovedsak om felles klimautfordringer; energi, vann og migrasjon. Det ble trukket frem hvordan utfordringene vil påvirke vårt storsamfunn både når det gjelder økonomisk utvikling og sikkerhet.

– Flere av medlemslandene pekte på behovet for å dra i samme retning. De er forberedt på å bidra i utviklingen av et bærekraftig samfunn, men da trenger man et tydelig, felles mål, sier Eidsheim.

Stortingets femte visepresident Abid Q. Raja var invitert til det avsluttende plenumsmøtet i Wien og forsamlingens debatt om internasjonal terrorisme. Han snakket om kampen mot voldelig ekstremisme og radikalisering.

Fakta om OSSEs parlamentarikerforsamling (OSSE PA)

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) utfører viktig arbeid på områder som konfliktforebygging, demokratiutvikling og menneskerettigheter. Den har deltakerland fra Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika.

Sentrale oppgaver for OSSE PA er å vurdere OSSEs arbeid og måloppnåelse, gi anbefalinger til regjeringssiden, og debattere aktuelle emner relatert til organisasjonen. Forsamlingen bidrar videre til interparlamentarisk dialog og samarbeid, og støtter opp under OSSEs arbeid for konflikthåndtering og videre utvikling av demokratiske institusjoner i medlemslandene.

Forsamlingen spiller en viktig rolle i forbindelse med valgobservasjon, og samarbeider med OSSEs kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (ODIHR). Deltakelse i valgobservasjonsoppdrag er et konkret bidrag til demokratiutvikling.

Stortingets delegasjon til OSSEs parlamentarikerforsamling.


Sist oppdatert: 26.02.2018 13:41