Årsregnskap for partigruppene

Stortinget bevilger hvert år et tilskudd til partigruppene. Les årsregnskapet for 2018.