Endringer i regelverket for reiseregninger

Stortingets presidentskap har besluttet å gjennomføre endringer i regelverket for stortingsrepresentantens reiseregninger. Et av tiltakene er at mer informasjon om gjennomførte reiser vil publiseres på stortinget.no.

Enkelte av tiltakene krever endringer i stortingsgodtgjørelsesloven, og vil derfor bli fremmet for Stortinget som egen sak.

Endringer

  • Presidentskapet har besluttet å offentliggjøre reisemål, dato, tid, formål og kostnad for delegasjons- og komitéreiser på stortinget.no. Samtidig vil det fortsatt være slik at alle kan be om innsyn i representantenes reiser på bilagsnivå. Dette er den viktigste demokratiske kontrollen.
  • Dersom en reise kombineres med private forhold, skal representanten gjøre rede for det i kommentarfeltet når reiseregningen fylles ut. Dette er nytt. 
  • Skal en reise dekkes av Stortinget, skal den i hovedsak være tjenesterelatert. Dette krever endring i stortingsgodtgjørelsesloven.
  • Pendlerdiett innskrenkes til å til å gjelde representanter som etter skattereglene kan defineres som pendlere. Det betyr at representantene som bor i pendlerleilighet med familien, ikke i fremtiden kan be om pendlerdiett. Dette vil innføres etter endring i stortingsgodtgjørelsesloven.

Forslag om at partigruppene skal attestere

Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes har fremmet et representantforslag om å hindre misbruk av godtgjørelser for stortingsrepresentanter, hvor han blant annet foreslår at partigruppene skal attestere for representantenes tjenestereiser innenlands.

Presidentskapet skriver følgende om dette i sin innstilling om representantforslaget: «Når det gjelder forslaget om å gjeninnføre attestering fra partigruppene vil presidentskapet ikke tilrå dette. Som folkevalgt er man ikke ansatt på Stortinget, men har et tillitsverv gjennom å være valgt av velgerne hvert fjerde år. Det bør fortsatt være slik at stortingsrepresentantene selv definerer sitt behov for møter og reiser, for å skjøtte vervet overfor velgerne i sitt politiske virke. Presidentskapet vil påpeke at de ansatte i partigruppene bare i begrenset grad har oversikt over hvilke reiser den enkelte representant gjennomfører. Presidentskapet mener ikke det er grunnlag for en innskjerping, hvor de ansatte i partigruppene skal ha en reell oversikt og kontroll med reisevirksomheten til den enkelte representant. Presidentskapet mener at den viktigste demokratisk kontroll, utover Stortingets administrasjons kontroll med hver reiseregning, er at det gis fullt innsyn i stortingsrepresentantenes reisekostnader ned til enkeltbilag, når pressen eller andre ber om dette.»

Strengere dokumentasjonskrav

Høsten 2018 vedtok presidentskapet å innføre strengere dokumentasjonskrav for tjenestereiser innenlands. Dette ble innført 1. januar i år. Det kreves at formålet med reisen skal dokumenteres så langt det lar seg gjøre.

Kontroll i tre omganger

Administrasjonen gjennomfører kontroll med representantenes reiseregninger i tre omganger: Først kontrolleres reiseregningen opp mot regelverket, hvilket innebærer at bilag, satser og summene for regningen sjekkes. Deretter går reiseregningen til ny godkjenning og budsjettplassering av utbetalingen. Til slutt foretas en etterkontroll.


Sist oppdatert: 11.04.2019 13:21