Forlik mellom Multiconsult og Stortinget

Stortinget og Multiconsult har inngått forlik i tvist om Multiconsults leveranser i Stortingets byggeprosjekt Prinsens gate 26.

Stortingets direktør, Marianne Andreassen, og Multiconsults konsernsjef, Grethe Bergly, er fornøyd med at begge parter nå kan legge denne saken bak seg.

Det har vært et utfordrende byggeprosjekt for både Stortinget og Multiconsult, med viktige læringspunkter for begge.

Forliket går ut på at Multiconsult dels betaler erstatning til Stortinget, og dels gir et prisavslag på sitt honorar i prosjektet. Samlet er beløpet på 55 millioner kroner.

Les mer om byggeprosjektet


Sist oppdatert: 21.06.2019 12:02