Faste voteringstidspunkter

Stortinget har vedtatt å legge til rette for faste voteringstidspunkter. Hovedformålet med dette er større forutsigbarhet for representantene, slik at det blir enklere for dem å planlegge egen tid.

Siden 1995 er saker i Stortinget blitt tatt opp til votering ved slutten av dagens møte, hvis ikke Stortinget vedtar at en eller flere saker skal tas opp til avstemning på et tidligere tidspunkt.

20. juni vedtok Stortinget at det som hovedregel – utenom innspurtsperiodene før jul og før sommeren – skal være to faste voteringstidspunkter i uken: Tirsdager kl. 15.00 og torsdager kl. 14.00.

Det kan gjøres unntak fra hovedregelen dersom det er behov for votering samme dag som debatten holdes.

Med en slik omlegging kan man ikke lenger regne med at Stortinget er beslutningsdyktig annet enn ved møtestart og ved votering. Stortinget har derfor vedtatt at adgangen til å fatte beslutninger i en del prosedyrespørsmål som i dag krever et beslutningsdyktig storting, delegeres til presidenten, det vil si til den som til enhver tid presiderer.

Endringene iverksettes fra 1. oktober 2019.

Planen er å evaluere ordningen ved utgangen av sesjonen i 2020.

Les presidentskapets innstilling


Sist oppdatert: 21.06.2019 12:49