Kvinnetoppmøte i Tokyo

Stortingets Women-in-Parliament-ambassadør Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) deltok på kvinnetoppmøte i Tokyo sammen med Elin Agdestein (H) 25.–27. juni.

The Womens Political Leaders Summit 2019 samlet kvinnelige stats- og regjeringsledere, ministre og parlamentarikere fra 87 land verden over i Tokyo. Toppmøtet ble arrangert av det politiske kvinnenettverket Women Political Leaders (WPL) med det japanske parlamentet Diet som vertskap. Årets WPL-møte var det første som ble avholdt i Øst-Asia. 

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) sammen med et utvalg Women in Parliament-ambassadører. Foto: Stortinget.

Hovedtemaet for årets møte var bærekraftig utvikling og arbeid med FNs bærekraftsmål, med et særlig fokus på (kvinne)helse og klimaendringer. Flere av møtene handlet om «womenomics» (ideen om en forbedring av økonomien gjennom å styrke kvinners økonomiske stilling) og kvinners deltakelse i den økonomiske utviklingen.

Åslaug Sem-Jacobsen holdt innlegg på vegne av Norge og deltok i paneldebatt om «The role of parliamentarians in promoting diversity and inclusion.»

Women in Parliament (WIP) er en global organisasjon for alle kvinnelige parlamentarikere. Tidligere hadde de egne toppmøter, men fra 2017 har det vært arrangert møter med andre kvinnenettverk for politikere, da under sammenslutningen WPL. WPLs målsetning er å øke antall kvinner i politiske lederverv, samt styrke deres innflytelse.

Agdestein (H) og Sem Jacobsen (Sp) sammen med Japans likestillingsminister Satsuki Katayama. Foto: Stortinget.

I tillegg til deltakelse på WPL hadde Agdestein og Sem-Jacobsen, i sin kapasitet som henholdsvis leder og medlem av Stortingets Asia-delegasjon, også en rekke bilaterale møter med japanske kolleger i Diet, deriblant Akiko Kamei, Rui Matsukawa og Shigeharu Aoyama. I tillegg ble det avholdt flere nyttige møter med norske næringslivsaktører.

Elin Agdestein ledet denne bilaterale delen av besøket, der formålet blant annet var å diskutere ønsket om en økonomisk partnerskapsavtale med Japan, handel, ASEM/ASEP og likestilling. I møtene med norsk næringsliv var fokuset på deres erfaringer med bilateral handel og synspunkter på en eventuell økonomisk handelsavtale.

Agdestein og Sem-Jacobsen møtte blant annet Handelskammeret, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, og møbelprodusenten Stokke.


Sist oppdatert: 10.07.2019 12:49