Adele Matheson Mestad. Foto: Stortinget.

Adele Matheson Mestad. Foto: Stortinget.

Ny direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter

Stortinget har oppnevnt Adele Matheson Mestad som ny direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). 26. mars ble også NIMs årlige rapport til Stortinget overlevert.

Adele Matheson Mestad (f. 1980) er cand.jur. fra 2005 og har en master (LLM) i internasjonale studier fra New York University. Den nye NIM-direktøren har tidligere jobbet som advokat hos Regjeringsadvokaten og fikk møterett for Høyesterett i 2013. Mestad har også vært oppnevnt som mekler hos Riksmekleren siden 2015. Hun ble ansatt som nestleder/assisterende direktør i NIM i 2016.

– Et privilegium

– Jeg er veldig glad for tilliten og takknemlig for muligheten til å lede denne faglig sterke institusjonen videre. Det er et privilegium å få jobbe med et så viktig samfunnsoppdrag og ikke minst å få lede så kompetente og engasjerte medarbeidere, sier Adele Matheson Mestad.

NIM ble etablert 1. juli 2015. Den er direkte underlagt Stortinget, men skal ellers være uavhengig. Mestad har vært konstituert som direktør i NIM siden september 2018.

– NIMs viktigste oppgaver er å bidra til at staten gjør gode menneskerettslige vurderinger, med det formål å sikre at menneskerettighetene gjennomføres effektivt i norsk rett og praksis. Vi har også som oppgave å overvåke utviklingen på menneskerettsfeltet og avdekke områder hvor staten ikke gjør nok for å ivareta individuelle rettigheter, sier NIM-direktøren.

Adele Matheson Mestad overleverte NIMs årlige rapport til stortingspresident Tone W. Trøen 26. mars. Foto: Stortinget.

– Bredt nettverk

Stortingspresident Tone W. Trøen er fornøyd med ansettelsen.

– I utvelgelsen av ny direktør i NIM har presidentskapet kunnet velge mellom flere gode kandidater, der presidentskapet etter en helhetsvurdering anbefaler Stortinget å tilby stillingen til Adele Matheson Mestad. I hennes ti år som advokat hos Regjeringsadvokaten har hun arbeidet mye med menneskerettighetsspørsmål. Hun har vært med å bygge opp NIM siden oppstart i 2016, og hun har et bredt nettverk innen fagfeltet, sier stortingspresident Tone W. Trøen.

Rapport med 28 anbefalinger

26. mars ble også NIMs årlige rapport til Stortinget overlevert. NIMs årsmelding for 2018 behandler 14 områder og presenterer 28 anbefalinger. Vold og overgrep, ressursmangel ved landets domstoler og behandlingen av psykisk syke i fengsler er noen av utfordringene som omtales.

Les rapporten.


Sist oppdatert: 26.03.2019 16:22