Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen lanserte #Siifra i Arendal sammen med Martine Tønnesen fra KrFU, Rode Hegstad fra LNU, Ina Libak fra AUF og Anja Abusland fra Senterungdommen. Foto: Stortinget.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen lanserte #Siifra i Arendal sammen med Martine Tønnesen fra KrFU, Rode Hegstad fra LNU, Ina Libak fra AUF og Anja Abusland fra Senterungdommen. Foto: Stortinget.

#Siifra for en bedre debattkultur

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen vil ha flere unge til å delta i demokratiet. Derfor lanserer hun, sammen med partienes ungdomsorganisasjoner og LNU, et initiativ for å få en bedre ytringskultur. 

– Det skal være trygt å si ifra, og det skal være gøy for de unge, ikke skummelt, sier Trøen.

Bakgrunnen for initiativet er et ønske om å inspirere barn og unge til å delta i demokratiet og til å engasjere seg i debatter både lokalt og nasjonalt.

Sammen med ungdomspartiene og ungdomsorganisasjonenes paraplyorganisasjon LNU har Trøen laget en guide som skal bidra til å få flere unge stemmer til å delta i debatten uten å frykte for konsekvensene.

Guiden er tilgjengelig på flere språk.

Les guiden på bokmål

Les guiden på nynorsk

Les guiden på engelsk

Les guiden på kvensk

Les guiden på nordsamisk

Les guiden på lulesamisk

Les guiden på sørsamisk

Kjøreregler for et godt ordskifte

– Den skal tydeliggjøre hva som kan aksepteres og hva som ikke er greit i debatten. Målet er at både barn og voksne skal få kjøreregler for et godt ordskifte fritt for sjikane, hets eller skitne triks, sier hun.

Initiativet har fått navnet #Siifra – en oppfordring til å delta og til å støtte dem som opplever å bli behandlet på en dårlig måte. Presidentskapet på Stortinget står sammen om dette som et viktig initiativ for å styrke demokratiet.

– Dette er ingen guide for å være enig om alt. Uenighet er viktig så lenge meningsutvekslingen foregår på en god måte, sier Trøen.

Derfor kommer guiden med forslag om hvordan man forholder seg til personkritikk, karakteristikker eller trusler. Den gir fem råd til unge som lurer på om de skal engasjere seg.

– Vi voksne er verst

Trøen er glad for at ungdomspartiene har delt sine erfaringer og vært med på å forme initiativet.

– I dette arbeidet har jeg lært at de unges erfaring dessverre viser at vi voksne er de verste til å forsøke å stanse unge engasjerte med andre metoder enn saklig argumentasjon, sier Trøen.

Derfor inneholder guiden også fem råd til voksne om hvordan de skal møte engasjementet fra barn og unge.

– Alle barn og unge må kunne si sin mening uten å bli møtt med hets eller trusler. Likevel opplever mange at det er vanskelig å engasjere seg når de blir møtt med stygge kommentarer, sier Rode Hegstad, leder i LNU.

Hun er glad for å være med på #Siifra sammen med stortingspresidenten. Det er også KrFU-leder Martine Tønnesen.

– Det er veldig bra at vi har en stortingspresident som har engasjert seg så mye for at barn og unges stemme skal blir hørt, sier Tønnesen.

– Det å delta i en debatt med sine argumenter er å si ifra. Å melde om uakseptable metoder for å avskjære videre debatt, er også å si ifra, påpeker stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.


Sist oppdatert: 02.11.2020 12:45