Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger overleverer to årsmeldinger for 2018 til stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger overleverer to årsmeldinger for 2018 til stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.

Sivilombudsmannens årsmeldinger for 2018

Onsdag 27. mars overleverte sivilombudsmann Aage Thor Falkanger to årsmeldinger for 2018 til stortingspresident Tone W. Trøen.

Falkanger leverte en årsmelding for Sivilombudsmannens virksomhet og en årsmelding for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet.

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen og er en av Stortingets eksterne kontrollorganer. Kontroll utføres på grunnlag av klager fra borgere som mener at urett og feil er begått av offentlig forvaltning, men Sivilombudsmannen kan også ta opp saker på eget initiativ.

Les årsmelding for Sivilombudsmannen 2018.

Les årsmelding for Sivilombudsmannens forebyggingsvirksomhet 2018.

 


Sist oppdatert: 27.03.2019 12:20