ASEAN-ambassadører med stortingspresidenten og Asia-delegasjonen. Foto: Stortinget.

ASEAN-ambassadører med stortingspresidenten og Asia-delegasjonen. Foto: Stortinget.

Viktige ASEAN-møter

Stortinget har de siste to ukene i mai vært vertskap for viktige ASEAN-møter på og utenfor Stortinget. Dette reflekterer den økte Asia-satsingen som Stortinget har igangsatt gjennom en egen Asia-delegasjon (siden 2015), og som også vises gjennom økt besøksvirksomhet til og fra Asia.

I slutten av mai tok stortingspresidenten imot Vietnams statsminister til høflighetsvisitt, Stortingets Asia-delegasjon holdt en arbeidslunsj med ambassadørene til de fem ASEAN-landene som har ambassade i Oslo, og samme delegasjon tok imot Thailands ambassadør på Notodden.

ASEAN er en sammenslutning av ti sydøstasiatiske nasjoner som har til formål å styrke sine økonomiske, sosiale og kulturelle relasjoner. ASEAN har en befolkning på ca. 600. millioner og er samlet sett den syvende største økonomien i verden. ASEAN er en meget viktig handelspartner for Norge, og Norge og ASEAN inngikk i 2015 et dyptgående sektordialogpartnerskap.

Asia-delegasjonen ved leder Elin Agdestein og medlem Åslaug Sem-Jacobsen tok imot Thailands ambassadør på Notodden. Foto: Stortinget.
Asia-delegasjonen ved leder Elin Agdestein og medlem Åslaug Sem-Jacobsen tok imot Thailands ambassadør på Notodden. Foto: Stortinget.

– På lik linje med regjeringen ønsker også Stortinget å komme tettere på utviklingen i ASEAN og gi det allerede godt etablerte samarbeidet en tydeligere parlamentarisk dimensjon. Bilateral kontakt opp mot de ulike ASEAN-landenes parlamenter er viktig i så måte, men vi søker også tettere samarbeid med ASEAN-landenes interparlamentariske forsamling som blokk, AIPA, sier Asia-delegasjonens leder, Elin Agdestein (H).

Stortinget søkte i 2018 om fast observatørplass i AIPA og deltok samme år på den årlige AIPA-sesjonen i Singapore som gjest. Søknadsprosessen er foreløpig utsatt i påvente av nye AIPA-retningslinjer for observatører og gjester, men Stortinget håper allikevel å kunne delta på sesjonen i Thailand i år og å gjenoppta søknadsprosessen på sesjonen i Vietnam neste år.

Arbeidslunsj med ASEAN-landenes ambassadører

Stortingets ønske om tettere samarbeid med AIPA var også tema da Stortingets Asia-delegasjon den 27. mai var vertskap for ambassadørene til de fem ASEAN-landene som har ambassade i Oslo: Filippinene, Indonesia, Myanmar, Thailand and Vietnam.

– Vi diskuterte også konkrete tema for vårt videre samarbeid, som felles satsing på bærekraftig havforvaltning og fornybar energi. Dette er temaer vi ønsker å sette fokus på i fremtidige samtaler med parlamentariske kolleger i ASEAN. Vi understreket igjen vårt ønske om fast observatørplass i AIPA og opplevde en positiv holdning til dette fra ambassadørenes side, fortsetter Elin Agdestein.

Ambassadøren viser frem en pengeseddel fra Thailand hvor det er bilde av den daværende thailandske kongens besøk til Notodden, og Sam Eyde, i 1907. Foto: Stortinget.
Ambassadøren viser frem en pengeseddel fra Thailand med bilde av den daværende thailandske kongen og Sam Eyde i 1907. Foto: Stortinget.

Lunsjen ga også mulighet for gode samtaler rundt utviklingen i ASEAN som blokk og i de fem ASEAN-landene som var tilstede. Man ble enig om å fortsette den dialogen og også å involvere de fem ASEAN-landene som ikke er representert med ambassade i Oslo.

I forkant av lunsjen tok stortingspresidenten imot ambassadørene. Også hun understreket viktigheten av ASEAN og takket for det gode og viktige samarbeidet med å utvikle enda tettere parlamentariske relasjoner til ASEAN. Fra Stortingets Asia-delegasjon stilte Elin Agdestein (leder, H), Torstein Tvedt Solberg (A) og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp).

Verdensarven på Notodden  og betydningen for Thailand

Thailand har dette året formannskapet i ASEAN. Landet er derfor en viktig partner i arbeidet med å utvikle tettere relasjoner til AIPA. I et møte med landets ambassadør tidligere i år nevnte han viktigheten av Notodden og industriverdensarven der for de historiske relasjonene mellom Norge og Thailand. Asia-delegasjonen fulgte opp med en invitasjon og var 29. mai vertskap for ambassadøren og hans stab i Notodden.

– Ambassadøren og hans kolleger fikk høre om industrihistorien Rukjan-Notodden og om verdensarvstatusen. De fikk også se hvor mye det i Notodden fokuseres på det viktige besøket i 1907 da kongen av Siam valgte å bli værende i flere dager på Notodden. Han kjøpte med seg store mengder av den kunstgjødselen som Hydro da nylig hadde funnet opp og hadde satt i produksjon. Fortsatt er Thailand stor importør av dette produktet fra Yara, sier Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), medlem av Asia-delegasjonen fra Notodden.

Ambassadøren ble tatt imot av Notoddens ordfører, Gry Fuglestveit, på Admini Notodden, etterfulgt av en omvisning ved Norsk industriarbeidermuseum på verdensarvutstillingen på Lysbuen. Her fikk ambassadøren en innføring i betydningen av industriverdensarven for Notodden og ikke minst viktigheten av Thailand i denne.

– For Stortinget er dette en god måte å bygge nye relasjoner med et viktig partnerland i Asia og ASEAN på. Dette er en unik industriarv både for Norge og Thailand og en felles historie vi kan utvikle nytt samarbeid rundt. Vi er spesielt takknemlige overfor ordføreren i Notodden og til Norsk industriarbeidermuseum for å stille opp for Stortinget og den thailandske ambassaden på denne måten, avslutter Elin Agdestein.

Fra Stortingets Asia-delegasjon stilte Elin Agdestein (H) og Åslaug Sem-Jacobsen.


Sist oppdatert: 03.06.2019 14:08