Budsjetthøringer høsten 2020

Se oversikt over budsjetthøringene høsten 2020.

Komité

Dato

Arbeids- og sosialkomiteen

16. oktober

Energi- og miljøkomiteen

21. oktober

Familie- og kulturkomiteen

20. oktober og 23. oktober

Finanskomiteen

15. oktober og 16. oktober

Helse- og omsorgskomiteen

26. oktober og 27. oktober

Justiskomiteen

27. og 28. oktober

Kommunal- og forvaltningskomiteen

19. oktober og 23. oktober

Næringskomiteen

15. oktober

Transport- og kommunikasjonskomiteen

21. oktober og 22. oktober

Utdannings- og forskningskomiteen

19. oktober og 22. oktober

Utenriks- og forsvarskomiteen

 20. oktober og 26. oktober

Vi gjør oppmerksom på at ikke alle komiteene nødvendigvis kommer til å benytte begge de oppsatte høringsdagene.

Skjema for å søke om å delta på høring, samt søknadsfrist, blir tilgjengelig på den enkelte komités side.

Regjeringens budsjettforslag for 2021 fremlegges etter planen for Stortinget 7. oktober.


Sist oppdatert: 19.06.2020 13:17