Budsjetthøringer høsten 2020

Se oversikt over Stortingets komitéhøringer om statsbudsjettet for 2021.

Komité

Dato

Arbeids- og sosialkomiteen 

Komiteen hadde ikke digital høring, men ba om skriftlige innspill. Fristen har nå gått ut.Energi- og miljøkomiteen

Komiteen hadde ikke digital høring, men ba om skriftlige innspill. Fristen har nå gått ut.

 

Familie- og kulturkomiteen

20. oktober og 23. oktober

Finanskomiteen

Komiteen ba også om skriftlige innspill. Fristen har nå gått ut.


15. oktober og 16. oktober

Helse- og omsorgskomiteen

Komiteen ba også om skriftlige innspill. Fristen har nå gått ut.


26. oktober og 27. oktober

Justiskomiteen

27. og 28. oktober

Kommunal- og forvaltningskomiteen

Komiteen ba også om skriftlige innspill. Fristen har nå gått ut.


19. oktober og 23. oktober

Næringskomiteen

15. oktober

Transport- og kommunikasjonskomiteen

21. oktober og 22. oktober

Utdannings- og forskningskomiteen

Komiteen ba også om skriftlige innspill. Fristen har nå gått ut.


19. oktober og 22. oktober

Utenriks- og forsvarskomiteen

 20. oktober og 26. oktober

Vi gjør oppmerksom på at ikke alle komiteene nødvendigvis kommer til å benytte begge de oppsatte høringsdagene.

Skjema for å søke om å delta på høring, samt søknadsfrist, blir tilgjengelig på den enkelte komités side.


Sist oppdatert: 28.10.2020 08:39