Leder i EOS-utvalget, Svein Grønnern, overleverte torsdag 5. desember en særskilt melding til stortingspresident Tone W. Trøen om PSTs innhenting av informasjon om flypassasjerer. Foto: Stortinget.

Leder i EOS-utvalget, Svein Grønnern, overleverte torsdag 5. desember en særskilt melding til stortingspresident Tone W. Trøen om PSTs innhenting av informasjon om flypassasjerer. Foto: Stortinget.

EOS-utvalget med særskilt melding

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) retter i en særskilt melding til Stortinget skarp kritikk mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST). 

PST har gjennom bookingsystemet til flyselskapet Norwegian skaffet tilgang til opplysninger om norske og utenlandske passasjerer, på nasjonale og internasjonale ruter. Denne praksisen mener EOS-utvalget er ulovlig.

PST har også fått passasjerlister fra åtte andre flyselskaper.

Les den særskilte meldingen

EOS-utvalgets nettside

Les om Stortingets eksterne kontrollorganer


Sist oppdatert: 05.12.2019 12:54