På grunn av koronakrisen foretok EOS-utvalgets leder Svein Grønnern en digital overlevering av årsrapporten til stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.

På grunn av koronakrisen foretok EOS-utvalgets leder Svein Grønnern en digital overlevering av årsrapporten til stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.

EOS-utvalgets årsmelding for 2019

31. mars ble EOS-utvalgets årsmelding for 2019 overlevert digitalt til stortingspresidenten. I årsmeldingen får PST kritikk for registrering av stortingsrepresentanter.

EOS-utvalget er opppnevnt av Stortinget for å kontrollere de hemmelige tjenestene: Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten, Forsvarets sikkerhetsavdeling og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

I årsmeldingen for 2019 kritiserer EOS-utvalget Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fordi de har registrert stortingsrepresentanter kun på bakgrunn av at de var medlemmer av en vennskapsgruppe som gjør at de kan være utsatt for fremmed etterretning.

Les mer om årsmeldingen på EOS-utvalgets nettsider

EOS-utvalget er et av Stortingets eksterne kontrollorganer. Les mer om kontrollorganene.


Sist oppdatert: 31.03.2020 10:53