Fordeling av mandatene ved neste stortingsvalg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt fordelingen av mandater som vil gjelde fra stortingsvalget i 2021. Se oversikt over fordelingen.

Fra stortingsvalget i 2021 blir det endringer i mandatfordelingen mellom valgdistriktene. Møre og Romsdal, Oppland og Buskerud mister ett mandat, mens Oslo får ett og Akershus to nye mandater. De to valgdistriktene får nye mandater på grunn av stor befolkningsvekst. Noen valgdistrikter har også fått endret areal på grunn av kommune- og regionreformen.

Både valgdistriktets areal og antall innbyggere teller med i fordelingen av mandater mellom valgdistriktene. Grunnloven slår fast at beregninger av mandater skal gjennomføres hvert åttende år.

Selv om mange fylker nå er blitt slått sammen, vil valgdistriktene ved det kommende stortingsvalget tilsvare de gamle fylkesgrensene – justert for de kommunene som har endret fylkestilhørighet.

Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mandatfordeling fra stortingsvalget 2021. Illustrasjon: Stortinget.

Mandatfordeling fra stortingsvalget 2021. Illustrasjon: Stortinget.


Sist oppdatert: 18.06.2020 15:27