Fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali til Stortinget

Årets mottaker av Nobels fredspris Abiy Ahmed Ali, statsminister i Etiopia, kommer til Stortinget onsdag 11. desember. Fredsprisvinneren skal møte stortingspresidenten og utenriks- og forsvarskomitéen.

Statsminister i Etiopia Abiy Ahmed Ali. Foto: © Finbarr O’Reilly for Nobels Fredssenter.
Statsminister i Etiopia Abiy Ahmed Ali. Foto: © Finbarr O’Reilly for Nobels Fredssenter.

– Jeg vil benytte anledningen til å utveksle erfaringer om demokratibygging, likestilling og barn og unges deltakelse i demokratiet. Demokratier ser ulike ut, og det er alltid interessant å drøfte disse temaene, sier stortingspresident Tone W. Trøen.

Stortingspresidenten vil ta imot Abiy på Løvebakken.

Møter også utenriks- og forsvarskomitéen

Etter møtet med stortingspresidenten skal fredsprisvinneren møte utenriks- og forsvarskomiteen. I september besøkte komitéen Etiopia. Møtet med statsminister Abiy vil gi anledning til å drøfte både den innenrikspolitiske og utenrikspolitiske utviklingen den siste tiden.

Det er lang tradisjon for at stortingspresidenten og utenriks- og forsvarskomitéen tar imot fredsprisvinneren på Stortinget.

Historikk

Vinneren av Nobels fredspris utnevnes årlig av den uavhengige Nobelkomitéen. Testamentet til Alfred Nobel ga Stortinget i oppgave å oppnevne komitéen. Vi vet ikke hvorfor Nobel ga Stortinget denne oppgaven, men en grunn kan ha vært Stortingets aktive innsats for fredssaken på slutten av 1800-tallet. Stortinget oppnevner altså Nobelkomitéen, men komitéen er helt uavhengig av Stortinget og andre norske myndigheter i sine avgjørelser.

Se også

Pressemelding
Stortingspresidentens tale ved Nobelbanketten (engelsk)


Sist oppdatert: 11.12.2019 08:59