Stortinget skjerper tiltak mot korona

Presidentskapet har onsdag 11. mars vedtatt nye tiltak i forbindelse med korona-viruset. Disse gjelder i første omgang ut april.

Stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.
Stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.

– Vi iverksetter nå flere nye tiltak for å sikre at den parlamentariske kjernevirksomheten er robust, og for at Stortinget skal ta sin del av ansvaret for å redusere risikoen for spredning av smitte, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Stortinget opprettholder sitt parlamentariske arbeid

Stortinget opprettholder sin parlamentariske kjernevirksomhet. Med det menes virksomhet knyttet til Stortinget i plenum og behandling av saker i komiteene.

Komitéhøringer skal skje skriftlig eller ved bruk av videokonferanseløsning i denne perioden.

Ingen komitéreiser innenlands gjennomføres. Alle utenlandsreiser avlyses. Komitéreiser til utlandet i samme tidsrom er allerede avlyst.

Det oppfordres til at representanter og ansatte i størst mulig grad unngår private utenlandsreiser i samme tidsrom.

Omvisninger og innkommende besøk

Ut april stenges det også for besøksgrupper og skolebesøk til Stortinget.

– Alle som har sitt daglige virke på Stortinget oppfordres sterkt til å begrense behovet for annen besøksvirksomhet i denne spesielle situasjonen, sier Trøen.

Større arrangementer og seminarer i Stortinget i mars og april avlyses eller utsettes.

Adgang til publikumsgalleriet vil i perioden være begrenset når det gjelder antall.

– Alle møter strømmes på stortinget.no, og vi oppfordrer til å se stortingsmøtene der, understreker Trøen.

– Vi har en situasjon helt utenom det vanlige, og tiltakene gjenspeiler dette. Vi følger situasjonen tett, sier Trøen.


Sist oppdatert: 11.03.2020 16:46