Nordisk råds visepresident Martin Kolberg. Foto: Stortinget / Brakestad

Nordisk råds visepresident Martin Kolberg. Foto: Stortinget / Brakestad

Nordisk samarbeid i kjølvannet av Covid-19

Både nordisk samarbeidsminister Jan Tore Sanner (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) deltar når Stortingets delegasjon til Nordisk råd møtes onsdag 10. juni. 

Nordisk samarbeid i kjølvannet av Covid-19 står høyt på agendaen for møtet. Helseminister Bent Høie vil blant annet orientere om det nordiske helsesamarbeidet under koronakrisen.

Brev til statsministrene

I forbindelse med pandemien har presidiet i Nordisk råd sendt et brev til de nordiske statsministrene. I brevet oppfordres regjeringene i Norden til å samarbeide mer i kampen mot koronaviruset og i krisetider. Presidiet foreslår blant annet at det opprettes en uavhengig nordisk kriseberedskapskommisjon.

Det er delegasjonsleder Martin Kolberg (A), som leder møtet, hvor også budsjettet for Nordisk ministerråd i 2021 skal behandles. Nordisk samarbeidsminister Jan Tore Sanner vil orientere om budsjettet.

 


Sist oppdatert: 09.06.2020 09:34