Michael Tetzschner på talerstolen. Foto: Stortinget.

Michael Tetzschner på talerstolen. Foto: Stortinget.

Nordisk toppmøte om klima i Stockholm

Klima, bærekraft og samfunnssikkerhet er viktige temaer når Nordisk råd samles til årets sesjon i riksdagshuset i Stockholm 29.–31. oktober. Stortingets delegasjon til Nordisk råd deltar.

Sesjonen innledes med et toppmøte om klima og bærekraft tirsdag 29. oktober. Toppmøtet samler de nordiske statsministrene og parlamentarikerne i Nordisk råd. Stortingspresidenten og hennes nordiske kollegaer deltar også på denne delen av sesjonen.

– Det nordiske samarbeidet er betydningsfullt fordi landene våre står overfor mange av de samme utfordringene. Sammen står vi sterkere, vi har større gjennomslagskraft og er mer effektive enn hver for oss, sier Michael Tetzschner (H), som leder Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Fokus på samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet er et annet viktig tema under årets sesjon. Her står de nordiske landene overfor en rekke felles utfordringer.

– Utfordringer ved cyberangrep, terrorangrep, ekstremvær, pandemier og energiforsyninger kan ramme et nordisk land og få konsekvenser for andre. Nordisk råd vil ha en effektiv felles kriseberedskap som på kort varsel og uten grensehindre kan stå til rådighet og bistå landene ved større kriser, sier Tetzschner.

Stort oppslutning til nordisk samarbeid

Sesjonen viser hvordan det nordiske samarbeidet finner sin naturlige plass på alle nivåer i politikken. Mellom parlamentarikerne i Nordisk råd og regjeringene i Nordisk ministerråd.

Nordisk råd arbeider for å gjøre Norden til verdens mest integrerte og bærekraftige region, hvor innbyggerne kan bevege seg sømløst over landegrensene for eksempelvis å jobbe eller studere. Parlamentarikerne i Nordisk råd foreslår politikk som skal forenkle hverdagen for innbyggere og foretak i Norden.

Mer om Stortingets delegasjon til Nordisk råd. 

Mer om Nordisk råds sesjon


Sist oppdatert: 28.10.2019 13:32