Parlamentarisk virksomhet frem mot sommeren og høsten 2020

Presidentskapet opprettholder restriksjoner og strenge anbefalinger for Stortinget ut sesjonen. Siste ordinære møtedag før sommeren blir 19. juni.

– Hensyn til smittevernet og behovet for å verne om den parlamentariske kjernevirksomheten gjør at presidentskapet i møte i dag har besluttet å opprettholde anbefalinger og restriksjoner ut stortingssesjonen, sier stortingspresident Tone Wilhemsen Trøen.

Presidentskapets anbefalinger og vedtak

  • Presidentskapet anbefaler at partigruppene tar sikte på at det stiller 87 representanter ved møtestart og ved votering ut sesjonen (september).
  • Presidentskapet vil klart anbefale at det ikke avholdes komitéhøringer med fysisk oppmøte av høringsinstanser. Det vil si at det fortsatt benyttes skriftlige innspill og digitale møteformer.
  • Det er ikke adgang til å ta inn besøkende i Stortingets bygninger med mindre dette er helt nødvendig av hensyn til parlamentarisk aktivitet på grunn av smittevern.
  • Det ble i møte 7. april besluttet at det ikke skal foretas innenlands eller utenlands komiteréiser frem til 1. juli. Presidentskapet har nå i tillegg besluttet at: 
    –> det kan planlegges for innenlands komitéreiser fra høsten 2020. Det må på reisene være mulig å overholde gjeldende smittevernregler og planleggingen må ta utgangspunkt i at reisene kan bli endret eller avlyst på kort varsel. Reiser allerede meldt eller godkjent i september og oktober godkjennes med dette forbehold.
    –> det ikke gjennomføres utenlands komitéreiser frem til og med september 2020. Allerede innvilgede søknader om utenlandsreiser i september 2020 omgjøres, og fremsatte søknader for september 2020 avslås. Presidentskapet vil inntil videre ikke behandle søknader om utenlands komitéreiser.

Siste ordinære møtedag før sommeren

Siste ordinære møtedag før sommeren blir 19. juni, i henhold til Stortingets forretningsorden. Dersom situasjonen tilsier det i sommer, må Stortinget, som alltid, være beredt på å møte.

Viderefører tidligere tiltak og anbefalinger

Anbefalingene og tiltakene fra presidentskapet må ses i sammenheng med anbefalinger og tiltak som Stortinget og presidentskapet tidligere har vedtatt, og regler i Stortingets forretningsorden som regulerer komiteenes og Stortingets virksomhet. Det innebærer blant annet at komiteene fortsatt kan beslutte at komitémøtene foregår helt eller delvis som elektroniske møter.


Sist oppdatert: 15.05.2020 10:01