Stortinget begrenser møtevirksomheten

Det blir færre møter i stortingssalen, og komiteene på Stortinget kan gjennomføre arbeid ved hjelp av digitale løsninger.

Fra møte i stortingssalen. Foto: Stortinget.
Fra møte i stortingssalen. Foto: Stortinget.

– Stortinget vil i tiden fremover kun behandle saker hvor det er helt nødvendig at Stortinget treffer vedtak nå, sier stortingspresident Tone W. Trøen.

Stortingets presidentskapet besluttet følgende, etter møte med de parlamentariske lederne i ettermiddag:

  • Antallet representanter tilstede i salen når møtet settes og under voteringer reduseres til 87. Partigruppene avklarer selv hvilke representanter som møter.

  • Stortinget i plenum behandler i mars og april kun saker hvor det er helt nødvendig at Stortinget treffer vedtak nå. Presidentskapet avgjør hvilke saker som det er nødvendig at Stortinget behandler, etter å ha konsultert lederne for partigruppene på Stortinget.

  • Neste uke vil det være møte i Stortinget mandag 16. mars kl. 10.00 og torsdag 19. mars kl. 10.00. Presidentskapet gjør en nærmere vurdering av behovet for møter i Stortinget påfølgende uker.

I tillegg la Stortinget før votering i dag til rette for at komiteene kan gjennomføre sine oppgaver ved at komitemedlemmer deltar på komitemøter via fjernteknologiløsninger, for eksempel per telefon eller skype, eller gjennom skriftlig saksbehandling i komiteene.

– Vi er i en spesiell situasjon. Stortingets tiltak settes i verk for å redusere risikoen for spredning av smitte og for å sikre det parlamentariske arbeidet, sier stortingspresidenten.


Sist oppdatert: 12.03.2020 18:14