Stortingets byggeprosjekt er gjennomført

Byggeprosjektet Prinsens gate 26 og nytt post- og varemottak er sluttført. Siden september 2019 har all leveranse av varer og post levert til det nye post- og varemottaket.

Prinsens gate 26 har bevart utseendet fra den ble tatt i bruk første gang i 1881. Innen jul er plassen foran – Wessels plass – klargjort til å bli tatt bruk av publikum. Foto: Stortinget.
Prinsens gate 26 har bevart utseendet fra den ble tatt i bruk første gang i 1881. Innen jul er plassen foran – Wessels plass – klargjort til å bli tatt bruk av publikum. Foto: Stortinget.

Siden sommeren 2014 har Stortinget rehabilitert bygården Prinsens gate 26 fra 1881 med bevart fasade. Den er blitt et moderne bygg innvendig.  I tillegg er Halvorsens Conditori som har vært i bygget siden det var nytt, snart klart for å bli gjenåpnet.

I underetasjen er det bygd en ny etasje for alle tekniske installasjoner som varme, vann og elektrisitet. I tilknytning til underetasjen er post- og varemottaket tatt i bruk – med egen innkjøringstunnel.

Byggearbeidene sluttført

Siste del av prosjektet var å anlegge nytt avløp i det kvartalet tunnelen til post- og varemottaket har innkjøring. Dette arbeidet er sluttført. Siden midten av september har Rådhusgata vært åpen.

Wessels plass i høst

Det pågår fortsatt arbeider med å opparbeide Wessels plass. Dette er et eget prosjekt som inngår i arbeidet med å heve sikkerheten på sentrale arealer i Oslos bykjerne. Disse arbeidene er ferdig seint på høsten, og Oslos befolkning vil få tilbake et flott byrom sentralt i byen.


Sist oppdatert: 29.11.2019 14:26