Støtte til demokratiutvikling i Hviterussland

Delegasjonslederne for de nordisk-baltiske delegasjonene i Europarådets parlamentarikerforsamling kom fredag 4. september med en felles erklæring med støtte til demokratiutvikling i Hviterussland. Les erklæringen.


Sist oppdatert: 04.09.2020 14:57