Vedtak uke 47

I uke 47 har Stortinget blant annet vedtatt endringer i en rekke lover på finansmarkedsområdet og innført finansrelaterte EU-forordninger i norsk rett. 

Fra debatt i Stortinget januar 2019. Foto: Stortinget.
Fra debatt i Stortinget januar 2019. Foto: Stortinget.

En rekke representantforslag har også blitt behandlet, blant dem et om å gi borgere rett til å fremme forslag til Stortinget. Ingen av representantforslagene ble vedtatt.

Borgerforslag i Stortinget

Stortinget har behandlet et forslag fra Rødt om innføring av en prøveordning som gir folk mulighet til å fremme forslag til behandling på Stortinget (borgerforslag). Forslaget ble ikke vedtatt.

Endringer i referanserenteloven

Stortinget har vedtatt endringer i verdipapirhandelloven i tillegg til referanserenteloven, nå med referanseverdiloven som ny tittel, som gjennomfører EUs referanseverdiforordning i norsk rett.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Endringer i finansforetaksloven

Stortinget har vedtatt endringer i en rekke lover på finansmarkedsområdet: i finansforetaksloven og inkassoloven om hjemmel for utlevering av folkeregisteropplysninger, unntak fra samtykkekrav i finansavtaleloven § 45, gjennomføring av CRR/CRD IV, gjennomføring av direktiv 2014/50/EU, og forordning om formidlingsgebyr.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Andre representantforslag

Denne uken ble det også behandlet en rekke representantforslag, blant annet om et sunnere og mer bærekraftig kostholdtiltak for renere luft i byer og tettsteder og dysleksi- og dyskalkulivennlige skoler. Ingen av disse fikk fikk tilslutning i Stortinget. 

Les alle vedtak i korthet.


Sist oppdatert: 22.11.2019 13:47