Vedtak uke 7

I uke 7 vedtok Stortinget at pelsdyroppdrettere skal gis økonomisk kompensasjon som etter ekspropriasjonsrettet inngrep. Forslaget ble fremmet i forbindelse med behandlingen av Sps representantforslag om full kompensasjon.

Rev i bur. Foto: iStock/Erika Parfenova.
Rev i bur. Foto: iStock/Erika Parfenova.

Kompensasjonsording for pelsdyroppdrettere

Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om full erstatning for de som er rammet av forbudet mot pelsdyrhold. Selve representantforslaget ble ikke vedtatt.

I stedet ble det vedtatt et forslag som innebærer at det blant annet skal gis økonomisk kompensasjon som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet inngrep til de pelsdyroppdretterne som ble rammet av forbudet mot hold av pelsdyr. Slik kompensasjon skal baseres på en individuell verdivurdering av hvert enkelt pelsdyranlegg.

Andre saker

Stortinget har denne uken også behandlet flere andre saker, blant annet et representantforslag om opprydding i innleieregelverket, som ikke oppnådde flertall.


Sist oppdatert: 14.02.2020 10:59