Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Svein Harberg leverer sin rapport til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget

Svein Harberg leverer sin rapport til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget

Rapport om Stortingets kontrollfunksjoner er levert stortingspresidenten

Harbergutvalget har gjennomgått Stortingets kontrollfunksjoner. 1. februar leverte utvalgsleder Svein Harberg sin rapport til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

I juni 2019 satte Stortinget ned utvalget som har utredet og vurdert ulike sider av Stortingets kontrollfunksjon.

–  Det er snart 20 år siden forrige større gjennomgang av rammene for Stortingets kontrollfunksjoner, og jeg ser fram til å sette meg inn i rapporten om denne viktige delen av Stortingets arbeid, sier Trøen.

En av Stortingets viktigste oppgaver er å kontrollere regjeringen. Kontrollen skal kunne avdekke mangler og maktmisbruk, og skal sikre at regjeringen styrer etter føringer fra landets folkevalgte.

– Stortingets kontrolloppgaver er betydningsfulle for tilliten til demokratiet, og jeg vil rette en takk til Harbergutvalget for et viktig arbeid. Nå skal vi gå nøye gjennom rapporten og vurdere hvordan den skal følges opp, understreker Trøen.

Les rapporten fra utvalget her: Rapport fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon

Les pressemeldingen fra Harbergutvalget

Utvalgets medlemmer:

Utvalget har bestått av femten medlemmer oppnevnt av Stortingets presidentskap. Samtlige av partiene på Stortinget har vært representert i utvalget med ett utvalgsmedlem hver, med unntak av Høyre og Arbeiderpartiet, som har hatt to medlemmer hver. I tillegg har utvalget hatt fire partipolitisk uavhengige medlemmer, oppnevnt på grunnlag av særlig fagkompetanse. På tidspunktet for utvalgets avgivelse av innstillingen, hadde utvalget følgende medlemmer:

 • Stortingsrepresentant Svein Harberg (H) (leder)
 • Stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap) (nestleder)
 • Stortingsrepresentant Dag Terje Andersen (Ap)
 • Stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad (H)
 • Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp)
 • Stortingsrepresentant Petter Eide (SV)
 • Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (Krf)
 • Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V)
 • Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (R)
 • Stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG)
 • Vararepresentant til Stortinget Carl I. Hagen (Frp)
 • Professor Eirik Holmøyvik
 • Professor Benedikte Moltumyr Høgberg
 • Professor Jostein Askim
 • tidl. ekspedisjonssjef Riksrevisjonen Therese Johnsen

Seniorrådgiver Kristian Reinert Haugland Nilsen og tingrettsdommer Åsne Julsrud har vært sekretærer for utvalget.

Behandling av rapporten

11. februar besluttet presidentskapet behandlingen av deler av rapporten, se oversikt over beslutningene (nederst).

Sist oppdatert: 18.02.2021 12:35
: