Møtestart på Stortinget blir utsatt én uke

Stortingets presidentskap har besluttet å utsette møtestart etter jul med én uke. Det første stortingsmøtet i 2021 blir avholdt mandag 18. januar.

Det første stortingsmøtet i 2021 var planlagt mandag 11. januar, og det var planlagt stortingsmøter både tirsdag og onsdag samme uke. Nå blir det første stortingsmøtet i stedet mandag 18. januar.

–  Med bakgrunn i smittesituasjonen har presidentskapet besluttet å utsette møtestart med én uke. En utsettelse av møtestart med én uke innebærer at sakene som opprinnelig sto på sakskartet i uke 2 må berammes på nytt i senere møter, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Utsatt møtestart betyr ikke at det politiske arbeidet på Stortinget utsettes. Komitéarbeidet skjer i stor grad digitalt, og høringer gjennomføres skriftlig eller digitalt. 


Sist oppdatert: 05.01.2021 09:56