Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Portretterte kvinner i Stortinget

I anledning kvinnedagen stilte Stortinget ut portretter av kvinnelige stortingsrepresentanter i vandrehallen.

Anna Rogstad (1854–1938), Frisinnede Venstre. Den første kvinnen som møtte på Stortinget. Møtte som vara 17. mars 1911, to år før allmenn stemmerett for kvinner ble innført. Kunstner: Eyolf Soot.
Anna Rogstad (1854–1938), Frisinnede Venstre. Den første kvinnen som møtte på Stortinget. Møtte som vara 17. mars 1911, to år før allmenn stemmerett for kvinner ble innført. Kunstner: Eyolf Soot.

Kvinnelig representasjon i hundre år

I år er det 100 år siden første kvinne ble valgt til fast representant på Stortinget. Dette vil Stortinget markere på ulike måter gjennom året. Et av tiltakene vil være å få malt et portrett av Karen Platou (H), den første kvinnen som ble valgt til fast plass på Stortinget.

Stortingets portrettsamling

Av Stortingets mange portretter er kun fem av kvinnelige representanter. Disse fem portrettene ble stilt ut i vandrehallen i anledning kvinnedagen.

− Vi retter ikke opp skjevheten med dette, men det er viktig og riktig å løfte fram pionéren Platou, og maleriet vil være et viktig bidrag til Stortingets portrettsamling, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Frem til år 2000 var det kun ett portrett av en kvinnelig representant i Stortinget, maleriet av Anna Rogstad (Frisinnede Venstre). Portrettet var malt av Eyolf Soot, og ble gitt i gave til Stortinget fra en gruppe kvinner i 1915. Kulturkomiteen, med Grethe G. Fossum fra Arbeiderpartiet i spissen, ba presidentskapet om å rette opp i skjevheten. Stortingets utsmykningsutvalg fikk i oppdrag av presidentskapet å invitere tre kunstnere til å male portretter av betydningsfulle kvinner som presidentskapet hadde valgt ut.  Portrettene av representantene Claudia Olsen (H), Aase Lionæs (Ap) og Torild Skard (SV) ble malt av kunstnerne Hanna Høiness, Liv Heier, og Sonja Krohn, og avduket i 2000. 

Det neste, og foreløpig siste, portrettet av en kvinne ble avduket i 2005. Dette er portrettet av den første kvinnelige stortingspresidenten, Kirsti Kolle Grøndahl (Ap), malt av Trine Folmoe.

Kvinnene i portrettsamlingen

Kvinnene som er portrettert har vært banebrytende og innehatt sentrale verv på Stortinget. Nå får også den første fast innvalgte kvinnen, Karen Platou, sitt portrett.

Portrettet vil bli avduket 11. januar 2022, på dagen hundre år etter at hun tok sete i Stortinget.

Claudia Olsen (1906-80) Høyre. Stortingsrepresentant 1945 til 1961. Den første kvinnelige komitéleder, leder av Helsekomiteen fra 1945. Kunstner: Hanna Høiness.

Claudia Olsen (1906–1980), Høyre. Stortingsrepresentant 1945–1961. Den første kvinnelige komitéleder, leder av Helsekomiteen fra 1945. Kunstner: Hanna Høiness

Aase Lionæs (1907-99). Arbeiderpartiet. Stortingsrepresentant 1954-77. Første kvinne i Stortingets presidentskap. Visepresident i Lagtinget 1965-73 og visepresident i Odelstinget 1973-77.  Første kvinne i Stortingets finanskomité, i tillegg til at hun ble første kvinne innvalgt i Nobelkomiteen, som hun ledet i ti år. Kunstner: Liv Heier.

Aase Lionæs (1907–1999), Arbeiderpartiet. Stortingsrepresentant 1954–1977. Første kvinne i Stortingets presidentskap. Visepresident i Lagtinget 1965–1973 og visepresident i Odelstinget 1973–1977. Første kvinne i Stortingets finanskomité, i tillegg til at hun ble første kvinne innvalgt i Nobelkomiteen, som hun ledet i ti år. Kunstner: Liv Heier

Torild Skard (1936-) Sosialistisk Venstreparti. Stortingsrepresentant 1973-1977. Første kvinnelige lagtingspresident 1973-1977. Kunstner: Sonja Krohn.

Torild Skard (1936–), Sosialistisk Venstreparti. Stortingsrepresentant 1973–1977. Første kvinnelige lagtingspresident 1973–1977. Kunstner: Sonja Krohn

Kirsti Kolle Grøndal (1943-) Arbeiderpartiet. Stortingsrepresentant 1977-2001. Første kvinnelige stortingspresident 1993-2001. Kunstner: Trine Folmoe

Kirsti Kolle Grøndal (1943–), Arbeiderpartiet. Stortingsrepresentant 1977–2001. Første kvinnelige stortingspresident 1993–2001. Kunstner: Trine Folmoe.

 


Sist oppdatert: 09.03.2021 13:42