Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Rapport om Stortingets arbeidsmåte

1. mars leverte reglementskomiteen på Stortinget sin rapport til Stortingets presidentskap med forslag til en rekke endringer i Stortingets forretningsorden.

Eva Kristin Hansen, reglementskomiteens leder. Foto: Stortinget.
Eva Kristin Hansen, reglementskomiteens leder. Foto: Stortinget.
Stortingets forretningsorden inneholder regler for organiseringen av arbeidet i Stortinget. 
 
Blant forslagene i rapporten fra reglementskomiteen er en helt ny debattform i Stortinget, med en fast debatt tirsdager om dagsaktuelle spørsmål på initiativ fra fagkomiteene, uten at de har konkrete saker til behandling. 
 
– Reglementskomiteen håper at en slik debattform kan bidra til at Stortinget styrkes som en sentral arena for aktuell politisk debatt. Vi mener det kan bli et fint supplement til muntlig spørretime, hvor man kan gå noe mer i dybden i aktuelle saker, sier reglementskomiteens leder, Eva Kristin Hansen. 
 
Et annet viktig tema i rapporten er økt bruk av elektroniske verktøy i Stortingets arbeid. 
 
– Tiltakene som er iverksatt på grunn av den pågående koronapandemien har gitt oss viktige lærdommer om mulighetene som elektroniske verktøy gir. Det må vi ta med oss videre når vi er over i en normalsituasjon igjen, men uten at det skal svekke Stortinget som institusjon hvor representantene som hovedregel møtes fysisk for å diskutere saker og fatte beslutninger, sier Hansen.
 
Reglementskomiteens rapport skal nå behandles av Stortingets presidentskap, som deretter fremmer innstilling til Stortinget om mulige endringer i forretningsordenen.
 
Det er tradisjon for at det ved slutten av hver stortingsperiode oppnevnes en reglementskomité som vurderer behovet for endringer i Stortingets arbeidsmåte. Reglementskomiteen har hatt representasjon fra alle partigruppene på Stortinget.
 

Sist oppdatert: 05.03.2021 08:48