Eirik Sivertsen, leder av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid. Foto: Benjamin A. Ward / Stortinget.

Eirik Sivertsen, leder av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid. Foto: Benjamin A. Ward / Stortinget.

Slutterklæring fra Den 14. arktiske parlamentarikerkonferansen

I slutterklæringen fra Den arktiske parlamentarikerkonferansen retter parlamentarikerne klare oppfordringer til regjeringene i Arktis-regionen om blant annet å styrke klimasamarbeidet, øke tilgjengeligheten for digital infrastruktur og lytte til unge stemmer. 

Den digitale konferansen  13. og 14. april samlet representanter fra de fem nordiske landenes parlamenter og parlamentene i Canada, Russland, USA og Europaparlamentet, urbefolkning fra de arktiske områdene og en rekke observatører. Slutterklæringen ble vedtatt under konferansens siste dag.

Klima

I slutterklæringen påpeker parlamentarikerne at oppvarmingen går dobbelt så fort i Arktis som i resten av verden. Konsekvensene av dette merkes i Arktis så vel som globalt. Som følge av dette, oppfordrer konferansen regjeringene i den arktiske regionen til å:

  • styrke arktisk klimasamarbeid frem mot FNs 26. klimatoppmøte (COP 26) i Glasgow til høsten
  • ta en ledende rolle i å utvikle en ambisiøs handlingsplan for klima i Arktis
  • styrke kunnskap og styrke vitenskapelig samarbeid gjennom et nytt initiativ til Internasjonalt polar-år
  • kontinuerlig vurdere ny teknologi for å redusere karbonutslipp

Bærekraftig økonomisk utvikling

For å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling, oppfordrer parlamentarikerne regjeringene blant annet til å øke tilgjengeligheter for digital infrastruktur i regionen, og å fremme entreprenørskap, innovasjon og økonomisk utvikling. I tillegg ønsker de styrket samarbeid med Arktisk økonomisk råd, og at Arktisk investeringsprotokoll (Arctic Investement Protocol) implementeres.  

Menneskene i Arktis

Sluttdokumentet påpeker at urbaniseringen har gjort Arktis mer attraktivt for unge mennesker, men påpeker også betydningen covid-19 har hatt for arbeidsledighet og helseutfordringer hos befolkningen i Arktis. Parlamentarikerne ber derfor regjeringene om å:

  • styrke det offentlige helsetilbudet i regionen
  • inkludere unge stemmer i arrangementer og møter organisert i det arktiske samarbeidet
  • styrke mobilitetsprogrammer myntet på unge i Arktis
  • basere alle aktiviteter i regionen på respekt for urfolks rettigheter
  • forenkle visum-reglene
  • styrke samarbeidet og dialogen om sikkerhetsspørsmål

Konferansen legger også vekt på betydningen av fred og stabilitet i regionen.

Om samarbeidet i Arktis

Arktis er et område med velfungerende internasjonalt samarbeid gjennom blant annet Arktisk råd og Det arktiske parlamentarikersamarbeidet. Parlamentarikerne har tett kontakt med regjeringssamarbeidet i Arktisk råd. Samarbeidet startet i 1993, og Stortinget opprettet en fast delegasjon 22. oktober 2009. Stortinget var vert for årets konferanse.

Les slutterklæringen (pdf, engelsk)

 

Sist oppdatert: 15.04.2021 08:32