Stortingsgruppenes regnskapsrapporter for 2020

Stortinget bevilger hvert år et tilskudd til stortingsgruppene. Les stortingsgruppenes regnskapsrapporter for 2020.