Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Hviterusslands opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja besøkte Stortinget torsdag 12. august. Foto: Stortinget.

Hviterusslands opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja besøkte Stortinget torsdag 12. august. Foto: Stortinget.

Svetlana Tikhanovskaja besøkte Stortinget

– Vi understreket vår støtte til den hviterussiske befolkningens krav om demokrati, sa Ingjerd Schou, leder av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) etter møtet.

Hviterusslands opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja besøkte Stortinget torsdag 12. august som del av sitt besøk til Norge. Tikhanovskaja ble tatt imot av Ingjerd Schou (H), leder av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE), samt Åsmund Aukrust (A) og Nina Sandberg (A) fra Stortingets delegasjoner til henholdsvis OSSEs parlamentarikerforsamling og Nordisk Råd.

– Det var en stor glede for oss endelig å kunne ta imot Svetlana Tikhanovskaja på Stortinget, og å kunne understreke vår støtte til den hviterussiske befolkningens krav om ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og frie og rettferdige valg, sier Ingjerd Schou.

Det ble avholdt presidentvalg i Hviterussland 9. august i fjor. Sittende president Aleksandr Lukasjenko fikk offisielt over 80 prosent av stemmene. Internasjonale observatører slo imidlertid fast at valget ikke var fritt og rettferdig, og at opposisjonen var i praksis forhindret fra å vinne frem. Tikhanovskaja har siden bodd i eksil i Litauen med sine to barn, og har det siste året reist til en rekke land for å tale opposisjonens sak. Hennes mann, en opposisjonell blogger, sitter fengslet i hjemlandet.

– Ett år etter presidentvalget ser vi dessverre at undertrykkelsen i Hviterussland ikke avtar – snarere tvert imot. Fra Stortingets side var det svært interessant å få høre Tikhanovskajas førstehåndsperspektiv på situasjonen i hennes hjemland. Fra vår side understreket vi at volden mot fredelige demonstranter må opphøre, at politiske fanger må løslates, og at regimet må etablere en reell dialog med opposisjonen, sier Ingjerd Schou.  


Sist oppdatert: 12.08.2021 15:40