Tiltak mot mobbing og trakassering besluttet

Nylig besluttet presidentskapet tiltak for å forhindre mobbing og trakassering på Stortinget. Bakgrunnen er undersøkelsen som ble gjennomført i 2019.

Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.
Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

– Mobbing og trakassering er uakseptabelt. Alle representanter skal oppleve at det er trygt på Stortinget, sier stortingspresident Tone W. Trøen.

Høsten 2019 viste en undersøkelse Stortinget gjennomførte at 15,6 prosent av stortingsrepresentantene, som svarte på undersøkelsen, hadde vært utsatt for mobbing eller trakassering, og at 7,3 prosent hadde opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller krenkende kommentarer siste 12 måneder. Blant de ansatte i partigruppene oppga 6,7 prosent av de som svarte, at de hadde blitt trakassert eller mobbet. 2,9 prosent oppga at de hadde opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

På bakgrunn av undersøkelsen har presidentskapet nylig besluttet følgende:

  • Det utredes nærmere en ekstern varslingskanal for hele miljøet på Stortinget, dvs. for representanter og ansatte i partigruppene og i administrasjonen (en slik kanal er etablert for ansatte i administrasjonen). Det må i denne sammenhengen foretas en kartlegging av varslingskanaler i partigruppene og partikontorene, og hvordan samspillet mellom varslingskanaler kan fungere.
  • Det legges frem forslag til endringer i den etiske veilederen for stortingsrepresentanter som eksplisitt fastslår at alle former for trakassering er uakseptabelt.
  • Det foretas en ny undersøkelse blant representanter og ansatte i partigruppene og i administrasjonen om trakassering/seksuell trakassering høsten 2022. Deretter gjennomføres undersøkelser annethvert år.
  • Det gis økt informasjon om bedriftshelsetjenestens rådgivning og opplæringstiltak for representanter og ansatte.
  • Administrasjonen bes fremlegge sak om oppfølging av tiltakene i løpet av høsten 2021.

– Dette er et langsiktig arbeid, hvor et godt samspill med partigruppene er viktig. Det er viktig at vi gjør det vi kan for å sikre at ingen opplever mobbing og trakassering på Stortinget, sier Trøen.


Sist oppdatert: 08.07.2021 14:35