Arktis-møte på Grønland

Stortinget deltar på den arktiske parlamentarikerforsamlingens møte i grønlandske Nuuk 11.−12. september. Klima, økonomisk utvikling og levekår i Arktis står på agendaen.

Lars Haltbrekken leder Stortingets delegasjon. Foto: Stortinget.
Lars Haltbrekken leder Stortingets delegasjon. Foto: Stortinget.

Den 15. arktiske parlamentarikerkonferansen skulle vært avholdt denne høsten, men det offisielle samarbeidet ble satt på pause i mars i år som følge av Russlands invasjon av Ukraina. I stedet arrangeres dette uformelle møtet i Nuuk.

Opptatt av å kutte utslipp og styrke forskningssamarbeid

Lars Haltbrekken (SV) leder Stortingets arktisk parlamentariske delegasjon og skal være hovedtaler om klima på konferansen i Nuuk. Han har to hovedbudskap

− Vi må kutte utslipp av CO2 og kortlivede klimadrivere, og vi må intensivere det internasjonale forskningssamarbeidet i Arktis, sier Haltbrekken.

− Vi er alle klar over de dramatiske effektene klimaendringene har på jorda og i Arktis. I mitt innlegg vil jeg fokusere på muligheter for utslippskutt. Det skjer spennende ting innen utvikling av fornybare energiløsninger som vil redusere lokale utslipp av sot og andre partikler. Sot legger seg på isen, tiltrekker sollyset og bidrar til issmelting. Dersom vi klarer å redusere disse utslippene i nord, vil det redusere issmeltingen i Arktis, understreker Haltbrekken.

Internasjonalt polarår

Haltbrekken mener det trengs en kraftsamling i internasjonal polarforskning for å forstå årsakene og konsekvensene av klimaendringene på mennesker og natur.

− Vi må derfor starte planleggingen av et nytt internasjonal polarår, sier han.

Det er den grønlandske lederen for samarbeidet Aaja Chemnitz som har invitert parlamentarikerne til Grønland. I tillegg til Haltbrekken representerer Willfred Nordlund (SP), Marianne Sivertsen Næss (A), Øystein Mathisen (A) og Bengt Rune Strifeldt (FrP) Stortinget på konferansen. Møtet på Grønland holdes uten russisk deltakelse.

Om arktisk parlamentarisk samarbeid og den norske delegasjonen

Det arktiske parlamentarikersamarbeidet består av representanter fra de fem nordiske lands parlamenter og fra parlamentene i Canada, Russland og USA og Europaparlamentet. Seks organisasjoner som representerer urbefolkningen i de arktiske områder er permanente deltakere. I tillegg deltar flere land og parlamentarikerorganisasjoner som observatører. Parlamentarikerne har tett kontakt med regjeringssamarbeidet i Arktisk råd.

Levevilkårene for befolkningen som bor i Arktis, bærekraftig utnyttelse av naturressursene, sjøfart i Arktis og samarbeid om forskning og utdanning er blant temaene i samarbeidet.

Talen på engelsk til delegasjonsleder Lars Haltbrekken.


Sist oppdatert: 13.09.2022 16:34