Budsjetthøringer høsten 2022

Se oversikt over planlagte datoer for budsjetthøringene høsten 2022.

 

Komité

Dato

Arbeids- og sosialkomiteen 

20. oktober og 21. oktober

Energi- og miljøkomiteen

18. oktober og 20. oktober

Familie- og kulturkomiteen

25. oktober og 27. oktober

Finanskomiteen

17. oktober og 18. oktober

Helse- og omsorgskomiteen

17. oktober og 18. oktober

Justiskomiteen

26. oktober og 27. oktober

Utdannings- og forskningskomiteen

24. oktober og 25. oktober

Kommunal- og forvaltningskomiteen

24. oktober og 25. oktober

Næringskomiteen

17. oktober og 21. oktober

Transport- og kommunikasjonskomiteen

20. oktober og 21. oktober

Utenriks- og forsvarskomiteen

24. oktober og 27. oktober

Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Har ikke budsjetthøring

Vi gjør oppmerksom på at ikke alle komiteene nødvendigvis kommer til å benytte begge de oppsatte høringsdagene.

Regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2023 legges frem torsdag 6. oktober. Skjema for å søke om å delta på høring, samt søknadsfrist, vil bli tilgjengelig i høringsoversikten etter at budsjettforslaget er fremlagt.


Sist oppdatert: 25.08.2022 10:36