EFTAs ministermøte på Island

EFTA utvikler tettere handelsforbindelser med Thailand, Kosovo og Moldova. Stortingets EFTA-delegasjon støtter utviklingen av bedre handelsrelasjoner i en turbulent tid for global handel.

Stortingets EFTA-delegasjons leder Trine Lise Sundnes. Foto: EFTA-sekretariatet.
Stortingets EFTA-delegasjons leder Trine Lise Sundnes. Foto: EFTA-sekretariatet.

Stortingets EFTA-delegasjon under ledelse av Trine Lise Sundnes (Ap) deltok 19–­21. juni på EFTAs ministermøte på Island. Delegasjonen ønsket velkommen at EFTA-ministrene lanserte handelsforhandlinger med Thailand og Kosovo, og at de så tydelig videreførte forhandlinger med Moldova.

– I lys av krigen i Ukraina, er det viktig at EFTA både har vært så tydelig i sin fordømmelse av Russland og nå også har åpnet opp for å vurdere en modernisering av handelsavtalen med Ukraina fra 2010. Det siste er noe Ukraina selv har etterspurt og som vil kunne bidra til økt diversifisering av handelen og dermed styrke Ukrainas integrasjon med det europeiske markedet mer langsiktig, sier Trine Lise Sundnes (Ap).

Bakteppet for ministermøtet var den uroen som har preget regional og global handel i lys både av pandemien og krigen i Ukraina, og hvordan EFTA utvikler sine handelsrelasjoner i lys av dette.

– I en turbulent og avgjørende tid for global handel og europeisk samarbeid og integrasjon, er det viktig at EFTA også utvikler tettere relasjoner med partnerland som Kosovo og Moldova. Dette signaliserer viktig støtte til deres europeiske aspirasjoner, fortsetter Trine Lise Sundnes.

EFTA-parlamentarikerkomiteen møtte både med Kosovos handelsminister og med Moldovas økonomiminister (digitalt fra Moldova) i marginen av ministermøtet.

Forhandlinger med Thailand

EFTA-ministrene lanserte på Island også handelsforhandlinger med Thailand. Partene vil i slutten av juni holde en første forhandlingsrunde i Bangkok.

Forhandlingene er et viktig steg på veien mot enda tettere handelsrelasjoner til ASEAN, en sammenslutning av 10 sørøst-asiatiske land. Dette er en prioritet for EFTA som allerede har avtaler med ASEAN-landene Singapore, Indonesia og Filippinene og forhandler med Vietnam og Malaysia.

Den thailandske visestatsministeren var tilstede på Island og møtte også delegasjonslederne i parlamentarikerkomiteen. Komiteen planlegger i september et delegasjonsbesøk til Thailand.

– Besøket vårt vil være viktig for å synliggjøre og støtte opp under forhandlingene som nå igangsettes. Vi understrekte også dette da vi møtte visestatsministeren på Island. Besøket vil også være med på å gi forhandlingene en viktig parlamentarisk dimensjon og understreke viktigheten av interparlamentarisk dialog underveis i forhandlingene, avslutter Trine Lise Sundnes (Ap).

Europeisk arbeidsliv

I et felles møte med arbeidslivets parter (EFTAs konsultative komite), diskuterte parlamentarikerkomiteen et nytt lovforslag fra Europakommisjonen om regler for aktsomhetsvurderinger og lederansvar i europeiske bedrifter. Målet er å bidra til økt ansvarlighet og bærekraft i alle ledd av leverandørkjedene.

Nytt regelverk på dette området vil få konsekvenser for Norge. Lovforslaget er merket som EØS-relevant fra EUs side og bygger på allerede internasjonalt anerkjente prinsipper for ansvarlig næringsliv gjennom OECD. Forslaget inneholder også noen av de samme aktsomhetskravene som gjelder etter den nye norske åpenhetsloven, men går lenger hva gjelder særlige plikter til selskapers ledelse og krav til selskapsstrategi for det enkelte selskap.

– Å diskutere dette sammen med arbeidslivets parter i den konsultative komiteen har en enorm verdi for EØS-samarbeidet, avslutter Trine Lise Sundnes.

Den norske EFTA-delegasjonen vil i relevante EØS-møter i Strasbourg og Brussel følge den videre behandlingen av forslaget.

Deltakere

Fra Stortinget deltok følgende representanter på møtene på Island: Trine Lise Sundnes (Ap), Sivert Bjørnstad (FrP), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Åsmund Aukrust (Ap).


Sist oppdatert: 23.06.2022 13:06