Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Ekstern gjennomgang av Stortingets pendlerboligordning

Utvalget som skal foreta en ekstern gjennomgang av reglene for ordningen med pendlerboliger for stortingsrepresentanter er nå offentliggjort. Se oversikt over medlemmene.

Utvalgsleder Therese Johnsen. Foto: Riksrevisjonen / Ilja Hendel.

Utvalgsleder Therese Johnsen. Foto: Riksrevisjonen / Ilja Hendel.

Stortingets presidentskap besluttet i september at det skal foretas en ekstern gjennomgang av reglene for ordningen med pendlerboliger for stortingsrepresentanter. Formålet med gjennomgangen er å sikre at regelverket er mest mulig i samsvar med intensjonen bak ordningen. Vilkår for tildeling, krav til rapportering og kontroll blir en del av gjennomgangen.
 
16. desember 2021 besluttet presidentskapet at mandatet for utvalget skal utvides til å omfatte en gjennomgang av alle økonomiske ordninger for stortingsrepresentantene.
 
Innen 2. mai 2022 skal utvalget avgi delrapport med forslag til overordnete prinsipper for de ulike økonomiske ordningene. Utvalget skal avgi endelig rapport til Stortingets presidentskap innen 31. januar 2023.
 
 

– Fullstendig og uavhengig gjennomgang

– Det blir en fullstendig og uavhengig gjennomgang av både gjeldende regler, retningslinjer og praksis. Oppdraget vi har påtatt oss blir viktig for å få ryddet opp og sikre et solid og godt regelverk som er tydelig og som har gode kontrollmekanismer. Tillit er viktig, men kontroll er nødvendig for god praksis av regelverk, sier utvalgsleder Therese Johnsen, som har bakgrunn fra blant annet Riksrevisjonen.
 
− Dette utvalget er nøye valgt og bredt sammensatt for å sikre bred og relevant kompetanse og nødvendig uavhengighet, sier første visepresident Svein Harberg.
 

Utvalget får følgende medlemmer:

1. Therese Johnsen (leder), Oslo: Tidligere ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen og avdelingsdirektør i Statskonsult. Nå pensjonist.
 
2. Eirik Holmøyvik, Bergen: Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, med spesialisering innen konstitusjonell rett.
 
3. Amund Noss, Oslo: Partner i CMS Kluge advokatfirma. Tidligere ekspedisjonssjef og leder av Finansdepartements skattelovavdeling, og erfaring fra Regjeringsadvokaten.
 
4. Brit Brenno, Oslo: Tidligere assisterende direktør i Stortingets administrasjon og leder av konstitusjonell avdeling. Nå pensjonist. Var sekretær for et utvalg som på begynnelsen av 2000-tallet utredet ulike ordninger og ytelser for stortingsrepresentantene.
 
5. Thrine Skaga, Tjøme: Assisterende daglig leder i Fagforbundet. Advokat.
 
6. Tore Frellumstad, Nesoddtangen: Advokat i Abelia.
 
7. Fredric Holen Bjørdal: Representerte Arbeiderpartiet på Stortinget 2013–2021 for Møre og Romsdal.
 
8. Kent Gudmundsen: Representerte Høyre på Stortinget 2013–2021 for Troms.
 
9. Karin Andersen: Representerte Sosialistisk Venstreparti på Stortinget 1997–2021 for Hedmark.
Sist oppdatert: 16.02.2022 11:58
: