Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Høring om forslag til endringer i NIM-loven, EOS-kontrolloven og lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret

Frist for å sende inn skriftlige høringsinnspill til endringsforslagene er onsdag 13. april 2022.

Les høringsnotat med omtale av forslagene (pdf)

Høringsinnspill kan sendes til postmottak@stortinget.no

Stortinget behandlet i mai 2021 kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling om deler av rapporten fra Utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon, jf. Innst. 392 S (2020–2021) og Dokument 21 (2020–2021), og justiskomiteens innstilling knyttet til Rapport til Stortinget om evaluering av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), jf. Innst. 426 S (2020–2021) og Dokument 19 (2020–2021). Stortinget vedtok ved behandlingen av de to innstillingene at presidentskapet skulle komme tilbake med de nødvendige forslag til lovendringer.

Som en oppfølgning av Stortingets vedtak i de to sakene, er det utarbeidet foreløpig forslag til endringer i lov 22. mai 2015 nr. 33 om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM-loven) og i lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-kontrolloven). Det foreslås i tillegg mindre justeringer i lov 18. juni 2021 nr. 115 om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret.

Det foreslås videre at det i NIM-loven og EOS-kontrolloven tas inn nye bestemmelser om behandling av personopplysninger, samt en egen bestemmelse i NIM-loven om forholdet til sikkerhetsloven. Dette er etter mønster av tilsvarende bestemmelser i ny lov om sivilombudet (sivilombudsloven), jf. lov 18. juni 2021 nr. 121, jf. lov 18. juni 2021 nr. 121 og ny lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret, jf. lov 18. juni 2021 nr. 115.

Sist oppdatert: 08.04.2022 14:08
: