Delegater i Praha (Foto: Det tsjekkiske EU-formannskapet)

Delegater i Praha (Foto: Det tsjekkiske EU-formannskapet)

EU-konferanse i Praha 4. og 5. september

Ukraina og EUs respons på krigen var hovedtema på EUs parlamentariske konferanse om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk i Praha 4. og 5. september.

Christian Tybring-Gjedde, Ine Eriksen Søreide og Marit Arnstad representerte Stortinget på konferansen.

Blant hovedinnlederne var EUs visepresident og høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk, Josep Borrell, og Tsjekkias utenriksminister, Jan Lipavský.

Delegasjonsleder for den norske delegasjonen, Christian Tyrbring-Gjedde, holdt et innlegg hvor han trakk frem at utfordringene innenfor blant annet energi, matsikkerhet, inflasjon og renteøkninger i stor grad skyldes Russlands aggresjon i Ukraina. Men krigen har også fått noen resultater som Russland ikke så for seg, som utvidelsen av NATO. Han understreket at Sverige og Finlands medlemskap i NATO vil være viktig for europeisk sikkerhet og oppfordret Tyrkia til å ratifisere den svenske og finske medlemskapssøknaden så raskt som mulig.

Konferansen om EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk avholdes hvert halvår i landet som har EU-formannskapet. For tiden er dette Tsjekkia. EU opprettet konferansen i 2012 som en fast konferanse for å bidra til parlamentarisk kontroll av EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (CFSP) og EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP). I tillegg til medlemmer fra utenriks-, forsvars- og europakomiteer i EUs medlemsland, deltar medlemmer i Europaparlamentet. Videre har kandidatland til EU og europeiske NATO-land som ikke er medlem av EU, fast observatørstatus.

Stortinget har siden 2012 hatt en fast delegasjon med fire representanter som deltar på konferansen. Medlemmene utgår fra utenriks- og forsvarskomiteen.


Sist oppdatert: 08.09.2022 09:54