Lettelser i koronatiltakene på Stortinget

12. februar 2022 fjernet regjeringen alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert regler om munnbind, én meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Se oversikt over lettelsene i Stortingets koronatiltak.

Presidentskapet vedtok 14. februar at følgende lettelser i Stortingets koronatiltak iverksettes så raskt som mulig:

  • Anbefalingen om én meter avstand oppheves.
  • Krav om munnbind når man ikke kan holde én meter avstand oppheves.
  • Løvebakken åpnes for besøkende.
  • Krav om registrering for besøkende til publikumsgalleriet oppheves. 
  • Krav om registrering av telefonnummer for besøkende oppheves.
  • Pleksiglass videreføres.

Generelle smittevernråd i tråd med de nasjonale anbefalingene gjelder fortsatt: 

  • Praktiser god hånd- og hostehygiene
  • Test deg ved symptomer. 
  • Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk.
  • Ved positiv covid-test, hold deg hjemme i fire dager fra symptomstart eller fra dagen for positiv test for dem uten symptomer. 

Det er fortsatt anledning til benytte munnbind for de som ønsker dette.


Sist oppdatert: 14.02.2022 15:13