Kyrre Grimstad. Foto: Stortinget.

Kyrre Grimstad. Foto: Stortinget.

Kyrre Grimstad er fungerende direktør

Kyrre Grimstad er av presidentskapet bedt om å tre inn som fungerende direktør for Stortingets administrasjon inntil ny direktør er på plass. Dette hadde virkning fra tirsdag 28. juni.

Grimstad har vært assisterende direktør fra 2018, og leder konstitusjonell avdeling.

– Jeg vil takke Marianne Andreassen for den betydelige innsatsen hun har gjort for Stortinget gjennom de fire årene hun har sittet som direktør. Jeg er beredt til å overta ansvaret og videreføre det opprydningsarbeidet som presidentskapet og Marianne Andreassen har igangsatt, frem til ny permanent direktør er på plass, sier Kyrre Grimstad.

Les også

Stortingets direktør vedtar gebyr fra Datatilsynet og sier opp sin stilling.


Sist oppdatert: 04.07.2022 10:03