PACE møtes for sommersesjon

Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) møtes for sommersesjon 20.–24. juni. Konsekvensene av krigen i Ukraina, og av Russlands eksklusjon fra Europarådet står høyt på agendaen.

Dette blir første gang etter pandemiens utbrudd, at forsamlingen møtes uten noen form for restriksjoner knyttet til smittevern, noe som reflekteres klart i tallet på sidearrangement og møteforespørsler til Stortingets delegasjon.

Stortingets delegasjon stiller med 8 av 10 medlemmer: Ingjerd Schou (H), Lise Christoffersen (A), Morten Wold (FrP), Even Eriksen (A), Linda Hofstad Helleland (H), Lise Selnes (A), Lisa Marie Ness Klungland (Sp) og Andreas Sjalg Unneland (SV) deltar i Strasbourg.

Sikkerhetsutfordringer i Europa

Konsekvensen av Russlands angrep på Ukraina og det at Russland er ekskludert som medlem i Europarådet er et overordna spørsmål for sesjonen. Forsamlingen vil debattere dette fra ulike vinkler. Blant annet vil delegatene diskutere hva dette betyr for Europarådets virke og gjennomføring av sitt mandat, men også hvilke sikkerhetsutfordringer den endrede situasjonen skaper for Europa. Det vil blant annet være en egen høynivådebatt som setter spørsmålet om demokratisk sikkerhet på agendaen, hvordan sikre dette i Europa fremover? Irlands utenriks- og forsvarsminister Simon Coveney, Finlands utenriksminister Pekka Haavisto, og generalsekretær i Europarådet Marija Pejčinović Burić, og den hviterussiske opposisjonslederen Sviatlana Tsikhanouskaya, vil delta i denne høynivådebatten.

Andre tema som står på agendaen er de humanitære konsekvensene av Russlands angrep på Ukraina, da med et særlig fokus på flyktninger, migranter og internt fordrevne i tillegg til nedskytningen av flight MH17 over Ukraina i juli 2014, og etterforskningen av dette. Politiske fanger i Russland og rettsstat- og menneskerettighetssituasjonen Nord-Kaukasus inngår også i agendaen.

I løpet av sesjonen vil det også bli debatt om hvordan overvåke og kontrollere kommunikasjon på nett, hvordan bekjempe smittsomme sykdommer ved god vaksinasjonsgrad, og på den annen side ved bekjempelse av usaklige myter om vaksiner som stimulerer til vaksinemotstand.

For full oversikt over alle debattene og program for sesjonen, se PACEs egne nettsider.

Se medlemmene av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling

Europarådet og parlamentarikerforsamlingen

Europarådet ble opprettet i 1949 og har i dag 46 medlemsland. Europarådet har til formål å arbeide for styrking av menneskerettene, demokrati og rettsstaten i medlemslandene.

Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) består av representanter for medlemslandenes nasjonalforsamlinger, totalt 306 medlemmer (og 306 varamedlemmer).

Forsamlingen har en rådgivende funksjon og spiller en vesentlig rolle i Europarådet. Den vedtar resolusjoner og anbefalinger til medlemslandenes parlamenter og regjeringer på en rekke områder, og overvåker i hvilken grad medlemslandene overholder sine forpliktelser som medlem.


Sist oppdatert: 18.06.2022 00:05